Förbigå menyn

Östra Bangatan (ak1095)

Den planerade sträckningen för Östra bangatan måste ändras på grund av naturvärden som har påträffats på området. Gatan byggs lite längre norrut än vad som planerades tidigare. En del av tomten norr om gatan ändras till gatuområde, så att gatuplanen kan godkännas och gatan anläggas utan att naturvärdena äventyras.

 

  1. Aktuell 13.3.2019

  2. Utkast 7-20.6.2019

  3. Godkänd 1.10.2019 SJ

Tilläggsinformation