Förbigå menyn

Aktuella generalplaner

  • Programmet för deltagande och bedömning gällande Vasa generalplan 2040 var till påseende 10.5–30.6.2023. Under tiden kom det in 22 utlåtanden och 13 åsikter. 659 personer framförde sina åsikter via nätenkäten. Dessutom ordnades sju info-och workshoptillfällen på olika håll i Vasa. I dessa deltog totalt 66 personer. Vi tackar alla som hittills deltagit för den omfattande responsen.