Förbigå menyn
Flygfoto

Generalplanläggning

Generalplanen är en allmän plan för kommunens markanvändning. Den styr den allmänna placeringen av olika funktioner som bostäder, service, arbetsplatser och rekreationsområden samt samordnar funktionerna.

Generalplanen kan gälla hela kommunen eller ett visst delområde, och då kallas den delgeneralplan. (Källa: ymparisto.fi, 1.6.2015)

Besöksadress

Tid måste bokas i förväg. planlaggningen@vasa.fi / 040 188 4187

Tillgänglighet

Vid tekniska verket finns handikapp bilplats vid Kyrkoesplanadens hälsostation och på parkeringsplatsen. Busshållplats finns intill Vasaesplanaden. Tillgänglig ingång från Kirkoesplanadens hälsostations huvudingång eller D-ingången. Tillgänglig WC finns på 4. våningen, dit man slipper med både trappor och hiss. Personalen ger vid behov hjälp.