Förbigå menyn

Delgeneralplan för Märkenkall

Utarbetandet av en delgeneralplan för Märkenkall vindkraftspark startade år 2014 i samarbete med Korsholms kommun.

Delgeneralplanen har godkänts av kommunernas fullmäktigen i början av 2017. Delgeneralplanen möjliggör byggande av tre vindkraftverk på Lillkyro-området i Vasa.

Skeden

 1. Aktuell

  16.4.2015

 2. utkast

  2.6.-2.7.2015

 3. Förslag

  12.1-12.2.2016

 4. Vunnit laga kraft

  30.4.2021