Förbigå menyn

Österbottens förbunds landskapsfullmäktige

Vasas stadsfullmäktige väljer Vasas ledamöter till landskapsfullmäktige.

Ordförande: Matias Mäkynen
I vice ordförande: Niclas Sjöskog
II vice ordförande: Susanna Koski
Ordförandes mandattid: 2017 – 2019
Stadsfullmäktiges verksamhetstid: 1.6.2017 – 31.5.2021

Läs mera om Österbottens förbunds landskapsfullmäktige

 1. Medlemskommuner i förbundet är: Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Storkyro, Vasa och Vörå
 2. Landskapsfullmäktige med sina 39 ledamöter är Österbottens förbunds högsta beslutsfattande organ.
 3. Landskapsfullmäktige använder förkortningen MKV.

Landskapsfullmäktiges sammansätning

 1. Ledamöterna i fullmäktige representerar är medlemskommunernas fullmäktige.
 2. Kommunernas representantskap utser fullmäktige vart fjärde år för en mandatperiod som motsvarar kommunalvalsperioden.
 3. Landskapsfullmäktige utser i sin tur landskapsstyrelsen.
 4. Ordföradens mandattid är två år.
 5. Fördelningen av fullmäktigeplatser bestäms utifrån invånarantal i kommunerna.

Landskapsfullmäktiges uppgifter

Landskapsprogrammet lyfter dessutom fram fyra prioriteringar som speciellt kommer att främjas under landskapsprogramperioden.

 1. Livskraft för företag,
 2. Alla ska med,
 3. Resurssmart samhälle samt
 4. Service för allas behov.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo
Ekonomi- och ägarstyrning
Österbottens förbund

Läs mera om Österbottens förbunds landskapsfullmäktige

 1. Medlemskommuner i förbundet är: Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Kronoby, Laihela, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre, Storkyro, Vasa och Vörå
 2. Landskapsfullmäktige med sina 39 ledamöter är Österbottens förbunds högsta beslutsfattande organ.
 3. Landskapsfullmäktige använder förkortningen MKV.

Landskapsfullmäktiges sammansätning

 1. Ledamöterna i fullmäktige representerar är medlemskommunernas fullmäktige.
 2. Kommunernas representantskap utser fullmäktige vart fjärde år för en mandatperiod som motsvarar kommunalvalsperioden.
 3. Landskapsfullmäktige utser i sin tur landskapsstyrelsen.
 4. Ordföradens mandattid är två år.
 5. Fördelningen av fullmäktigeplatser bestäms utifrån invånarantal i kommunerna.

Landskapsfullmäktiges uppgifter

Landskapsprogrammet lyfter dessutom fram fyra prioriteringar som speciellt kommer att främjas under landskapsprogramperioden.

 1. Livskraft för företag,
 2. Alla ska med,
 3. Resurssmart samhälle samt
 4. Service för allas behov.

Tillägsuppgifter

Samservice Vasa – Medborgarinfo
Ekonomi- och ägarstyrning
Österbottens förbund