Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Områdeskommittén för de norra stadsdelarna

Kommitténs mötesprotokoll från de två senaste åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2023

9.11.
31.8.
23.2.
26.1
12.1

Mötesprotokollen 2022

Mötesprotokollen 2021

9.12
8.10
8.6
20.4
28.1

Verksamhetsberättelse för 1.1. – 31.12.2021

Mötesprotokollen 2020

19.11.
28.9
28.1

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren Ekberg Camilla eller

ordföranden Nina Peltomäki

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren Ekberg Camilla eller

ordföranden Nina Peltomäki

Områdeskommittén för de norra stadsdelarna sammanträder

tisdagar kl. 18, i Gerby skola, adress Västerviksvägen 27.