Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Områdeskommittén för de norra stadsdelarna

Kommitténs mötesprotokoll från de två senaste åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2021

8.12
8.10
8.6
20.4
28.1

Mötesprotokollen 2020

19.11.
28.9
28.1

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren Christel Lax eller

ordföranden Mauri Öljymäki
tel. 050 538 3866

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokollet du vill ha, kontakta vänligen

protokollföraren Christel Lax eller

ordföranden Mauri Öljymäki
tel. 050 538 3866

Områdeskommittén för de norra stadsdelarna sammanträder

tisdagar kl. 18, i Gerby skola, adress Västerviksvägen 27.