Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Områdeskommittén för de norra stadsdelarna

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Andra mötesprotokoll för Områdeskommittén för de norra stadsdelarna

Om du inte hittar det protokoll du vill ha, vänligen kontakta:

  • protokollförare Christel Lax eller
  • ordförande Mauri Öljymäki
    tel. 050 538 3866

Andra mötesprotokoll för Områdeskommittén för de norra stadsdelarna

Om du inte hittar det protokoll du vill ha, vänligen kontakta:

  • protokollförare Christel Lax eller
  • ordförande Mauri Öljymäki
    tel. 050 538 3866

Områdeskommittén för de norra stadsdelarna sammanträder

på tisdagar kl. 18, vid Gerby skola, Västerviksvägen 27