Förbigå menyn

Föredragningslistor, protokoll och tjänsteinnehavarbeslut

Du kan följa stads beslutsfattande genom att bekantta med föredragningslistor, protokoll och kungörelser.

Bekanta dig med:

Andra protokoll:

Stadsdelföreningarnas samråd

 • Mötesprotokollen för Stadsdelföreningarnas samråd

Områdeskommittéer

Skolornas direktioner

 • Mötesprotokollen för Gerby skolas direktion
 • Mötesprotokollen för Haga skolas direktion
 • Mötesprotokollen för Borgaregatans skolas direktion
 • Mötesprotokollen för Sundom skolas direktion
 • Mötesprotokollen för Vikinga skolas direktion

Råden

 • Mötesprotokollen för Invandrarrådet (nya 2019 ->)
 • Mötesprotokollen för Rådet för personer med funktionsnedsättning
 • Mötesprotokollen för Vasa äldreråd

Vasa ungdomsfullmäktige

Mera

 

 • Esityslistat valmistuvat ja tulevat nettisivuille noin neljä päivää ennen toimielimen kokousta.
 • Pöytäkirjat ovat sivulle tarkistamisen jälkeen. Hausta pöytäkirjaa voi hakea kokouspäivän tai toimielimen mukaan.
 • Viranhaltijapäätöksistä näkyy 50 uusinta päätöstä.
 • Kuulutukset ovat nähtävillä niiden kuulutusajan.
 • Toimielinten jäsenet vaihtuvat, toimielimestä riippuen, valtuustokausittain joka neljäs (4) vuosi tai
  kaupunginhallituksen kaksivuotisen (2) kauden jälkeen.
 • Kaupungin nettisivuilla pöytäkirjat ovat nähtävänä parin vuoden ajan.
 • Myöhemmin niitä voi  tiedustella kyseisen toimielimen pöytäkirjanpitäjiltä.

Kaupungin toimielinten kahta vuotta vanhemmat pöytäkirjat arkistoidaan ja niitä voi tiedustella:

Vaasan kaupungin keskusarkistosta
postiosoite: PL 3, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A
p. 06 325 1095
s-postiosoite: keskusarkisto@vaasa.fi

Mera

 

 • Esityslistat valmistuvat ja tulevat nettisivuille noin neljä päivää ennen toimielimen kokousta.
 • Pöytäkirjat ovat sivulle tarkistamisen jälkeen. Hausta pöytäkirjaa voi hakea kokouspäivän tai toimielimen mukaan.
 • Viranhaltijapäätöksistä näkyy 50 uusinta päätöstä.
 • Kuulutukset ovat nähtävillä niiden kuulutusajan.
 • Toimielinten jäsenet vaihtuvat, toimielimestä riippuen, valtuustokausittain joka neljäs (4) vuosi tai
  kaupunginhallituksen kaksivuotisen (2) kauden jälkeen.
 • Kaupungin nettisivuilla pöytäkirjat ovat nähtävänä parin vuoden ajan.
 • Myöhemmin niitä voi  tiedustella kyseisen toimielimen pöytäkirjanpitäjiltä.

Kaupungin toimielinten kahta vuotta vanhemmat pöytäkirjat arkistoidaan ja niitä voi tiedustella:

Vaasan kaupungin keskusarkistosta
postiosoite: PL 3, 65101 Vaasa
käyntiosoite: Raastuvankatu 33 A
p. 06 325 1095
s-postiosoite: keskusarkisto@vaasa.fi

Vasa stads registratur