Förbigå menyn
piktogram

Föredragningslistor och protokoll

Du kan följa stadens beslutsfattande genom att bekantta dig med föredragningslistor, protokoll, tjänsteinnehavarbeslut och kungörelser.

Bekanta dig med

Protokoll för kommittéer, skolornas direktioner och Vasa ungdomsfullmäktige

 

 

 

Råd om hur du söker

 • Föredragningslistor finns på netsidorna fyra dagar före organets möte. De senaste kan man söka efter verksamhetsorgan och sammanträdesdatum.
 • Protokoll finns på stadens netsidor efter justeringen, och dem kan du söka efter enligt nämnd och sammanträdesdatum.
  Två år älde protokoll kan du fråga efter hos organets protokollförare eller stadens dokumentförvaltning.
 • Tjänsteinnehavarbesluter hittar man under rupriken “Delegationsbeslut”.
 • Kungörelser söker du på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.
 • Lediga arbetsplatser (Kungörelser -> Kungörelsetyp -> Lediga arbetsplatser).
 • Verksamhetsorganens sammansättning hittar man under rupriken Förtroendevalda.
  Mandattiden för förtroendevalda är stadsfullmäktiges- eller stadsstyrelsens verksamhetstid.
 • Stadgesamling hittar du med hjälp av klassificering och söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.

Tilläggsuppgifter

Råd om hur du söker

 • Föredragningslistor finns på netsidorna fyra dagar före organets möte. De senaste kan man söka efter verksamhetsorgan och sammanträdesdatum.
 • Protokoll finns på stadens netsidor efter justeringen, och dem kan du söka efter enligt nämnd och sammanträdesdatum.
  Två år älde protokoll kan du fråga efter hos organets protokollförare eller stadens dokumentförvaltning.
 • Tjänsteinnehavarbesluter hittar man under rupriken “Delegationsbeslut”.
 • Kungörelser söker du på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.
 • Lediga arbetsplatser (Kungörelser -> Kungörelsetyp -> Lediga arbetsplatser).
 • Verksamhetsorganens sammansättning hittar man under rupriken Förtroendevalda.
  Mandattiden för förtroendevalda är stadsfullmäktiges- eller stadsstyrelsens verksamhetstid.
 • Stadgesamling hittar du med hjälp av klassificering och söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.

Tilläggsuppgifter

Vasa stads dokumentförvaltning