Förbigå menyn

Områdeskommittén i de norra stadsdelarna

Stadsstyrelsen tillsätter för sin mandatperiod områdeskommittén i de norra stadsdelarna.

Ordförande Nina Peltomäki
Viceordförande Fredrik Sundell
Presentant för ungdomsfullmäktige Lucas Nyberg 2023-2025
Stadsstyrelsens mandatperiod 1.6.2023 – 31.5. 2025

Läs mera om områdeskommittén i de norra stadsdelarna

Områdeskommittén har till uppgift att främja den kulturella, sociala och samhälleliga utvecklingen inom sitt verksamhetsområde med tanke på områdets invånares intresse, välfärd och trivsel samt att agera så att områdets invånares verkliga möjligheter att påverka i ärenden som gäller dem utökas. Områdeskommitténs verksamhetsområde är stadsdelarna Gerby, Västervik, Storviken, Infjärden och Dragnäsbäck samt deras näromgivning. 

Områdeskommitténs sammansättning

Till kommittén utses åtta (8) ledamöter som bor på verksamhetsområdet och personliga ersättare för dessa.

 1. av ledamöterna tillsätts två (2) representanter från skolorna i området,
 2. två föreslagna personer från invånarföreningarna i området,
 3. en från församlingarna,
 4. en från Settlementföreningen,
 5. en från ungdomslokalerna och –föreningarna
 6. en från samhällsarbetsgruppen i området.

Stadsstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande bland de ordinarie ledamöterna.
Områdeskommittén utser en sekreterare åt sig.

Områdeskommitténs uppgifter

 1. ta initiativ och ge utlåtanden till stadens olika myndigheter eller andra parter i ärenden som gäller området samt annars anses viktiga
 2. utveckla samarbetet mellan föreningar och sammanslutningar som verkar på området och stöda deras verksamhet i mån av möjlighet
 3. utveckla samarbetet mellan områdets invånare och stadens myndigheter
 4. påverka utvecklandet och underhållet av områdets servicenivå
 5. ordna möten för allmänheten om aktuella frågor för invånarna och andra åtgärder för att få fram deras åsikter
 6. besluta om ärenden som myndigheter eller stadens övriga organ överför för att avgöras av den.

Tilläggsuppgifter

 • ordförande Nina Peltomäki
  e-post nina.peltomaki@edu.vaasa.fi

Läs mera om områdeskommittén i de norra stadsdelarna

Områdeskommittén har till uppgift att främja den kulturella, sociala och samhälleliga utvecklingen inom sitt verksamhetsområde med tanke på områdets invånares intresse, välfärd och trivsel samt att agera så att områdets invånares verkliga möjligheter att påverka i ärenden som gäller dem utökas. Områdeskommitténs verksamhetsområde är stadsdelarna Gerby, Västervik, Storviken, Infjärden och Dragnäsbäck samt deras näromgivning. 

Områdeskommitténs sammansättning

Till kommittén utses åtta (8) ledamöter som bor på verksamhetsområdet och personliga ersättare för dessa.

 1. av ledamöterna tillsätts två (2) representanter från skolorna i området,
 2. två föreslagna personer från invånarföreningarna i området,
 3. en från församlingarna,
 4. en från Settlementföreningen,
 5. en från ungdomslokalerna och –föreningarna
 6. en från samhällsarbetsgruppen i området.

Stadsstyrelsen utser en ordförande och en vice ordförande bland de ordinarie ledamöterna.
Områdeskommittén utser en sekreterare åt sig.

Områdeskommitténs uppgifter

 1. ta initiativ och ge utlåtanden till stadens olika myndigheter eller andra parter i ärenden som gäller området samt annars anses viktiga
 2. utveckla samarbetet mellan föreningar och sammanslutningar som verkar på området och stöda deras verksamhet i mån av möjlighet
 3. utveckla samarbetet mellan områdets invånare och stadens myndigheter
 4. påverka utvecklandet och underhållet av områdets servicenivå
 5. ordna möten för allmänheten om aktuella frågor för invånarna och andra åtgärder för att få fram deras åsikter
 6. besluta om ärenden som myndigheter eller stadens övriga organ överför för att avgöras av den.

Tilläggsuppgifter

 • ordförande Nina Peltomäki
  e-post nina.peltomaki@edu.vaasa.fi

Områdeskommittén i de norra stadsdelarna sammanträder

kl. 19.00, vid Gerby skola, Västerviksvägen 27, eller Frängsdalsvägen 2