Förbigå menyn

Mötesprotokollen och promemoriorna för Stadsdelsföreningarnas samråd

Samrådets mötesprotokoll och promemorior från de två senasteåren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2022

Mötesprotokollen 2021

Mötesprotokollen 2020

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar det protokoll du vill ha på den här sidan, vänligen kontakta protokollföraren eller ordföranden:

ordförande Peter Remahl
tel. 050 526 2802
e-post remahl@mac.com

protokollförare Marjo Mäki-Krekola
tel. 040 487 9194
e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar det protokoll du vill ha på den här sidan, vänligen kontakta protokollföraren eller ordföranden:

ordförande Peter Remahl
tel. 050 526 2802
e-post remahl@mac.com

protokollförare Marjo Mäki-Krekola
tel. 040 487 9194
e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsdelsföreningarnas samråd sammanträder

i styrelsegården, adress Vasaesplanaden 10.