Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Stadsdelsföreningarnas samråd

Samrådets mötesprotokoll från de två senasteåren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2020

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar det protokoll du vill ha på den här sidan, vänligen kontakta protokollföraren eller ordföranden:

protokollförare Britta Airenne
tel. 044 321 1860
e-post: britta.airenne@gmail.com

ordförande Peter Remahl
tel. 050 526 2802
e-post: remahl@mac.com

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar det protokoll du vill ha på den här sidan, vänligen kontakta protokollföraren eller ordföranden:

protokollförare Britta Airenne
tel. 044 321 1860
e-post: britta.airenne@gmail.com

ordförande Peter Remahl
tel. 050 526 2802
e-post: remahl@mac.com

Stadsdelsföreningarnas samråd sammanträder

i styrelsegården, adress Rådhusgatan 33.