Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Stadsdelsföreningarnas samråd

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Andra mötesprotokollen för Stadsdelsföreningarnas samråd

Om du inte hittar det protokoll du vill ha på den här sidan, vänligen kontakta:

 • protokollförare Britta Airenne
  tel. 044 321 1860
  e-post: britta.airenne@gmail.com
 • ordförande Peter Remahl
  tel. 050 526 2802
  e-post: remahl@mac.com

Andra mötesprotokollen för Stadsdelsföreningarnas samråd

Om du inte hittar det protokoll du vill ha på den här sidan, vänligen kontakta:

 • protokollförare Britta Airenne
  tel. 044 321 1860
  e-post: britta.airenne@gmail.com
 • ordförande Peter Remahl
  tel. 050 526 2802
  e-post: remahl@mac.com

Stadsdelsföreningarnas samråd sammanträder

Vid Styrelsegården, Rådhusgatan 33