Förbigå menyn

Stadsdelföreningarnas samråd

Rådet lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande Peter Ramahl
Protokollförare Marjo Mäki-Krekola
Stadens representant
Stadsstyrelsen mandatperiod 1.8.2021 – 31.5.2023

Mötesdagar 2022

 • 1-2 gånger per år

Läs mera om stadsdelföreningarnas samråd

 • Stadsdelsföreningarnas samråd är ett samarbetsorgan för invånarföreningar som verkar i Vasa och en kommitté som är underställd stadsstyrelsen. Stadsdelföreningarnas samråd är grundt av exstadsdirektör Juhani Turunen.

Områdeskommittén i de norra stadsdelarna
Sundoms områdeskommitté
Variskas områdeskommitté

Sammansättning

 • Invånarföreningarnas ordförande
  Eventuellt någon annan representant som invånarföreningen har valt

Uppgifter

 •  Invånarföreningarnas årliga verksamhetsplaner
  Man kommer överens om samarbetet mellan staden och invånarföreningarna vid olika evenemang (t.ex. städtalkon)
  Sätter sig in i de allmänna utdelningsgrunderna för de allmänna understöden som Vasa stad beviljar varje år

Tilläggsuppgifter

 • ordföranden Peter Ramahl
  tel. 050 526 2802
  e-post remahl@mac.com
 • protokollförare Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Läs mera om stadsdelföreningarnas samråd

 • Stadsdelsföreningarnas samråd är ett samarbetsorgan för invånarföreningar som verkar i Vasa och en kommitté som är underställd stadsstyrelsen. Stadsdelföreningarnas samråd är grundt av exstadsdirektör Juhani Turunen.

Områdeskommittén i de norra stadsdelarna
Sundoms områdeskommitté
Variskas områdeskommitté

Sammansättning

 • Invånarföreningarnas ordförande
  Eventuellt någon annan representant som invånarföreningen har valt

Uppgifter

 •  Invånarföreningarnas årliga verksamhetsplaner
  Man kommer överens om samarbetet mellan staden och invånarföreningarna vid olika evenemang (t.ex. städtalkon)
  Sätter sig in i de allmänna utdelningsgrunderna för de allmänna understöden som Vasa stad beviljar varje år

Tilläggsuppgifter

 • ordföranden Peter Ramahl
  tel. 050 526 2802
  e-post remahl@mac.com
 • protokollförare Marjo Mäki-Krekola
  tel. 040 487 9194
  e-post marjo.maki-krekola@vaasa.fi

Stadsdelföreningarnas samråd sammanträder

i Styrelsegården, adress Vasaesplanaden 10.