Förbigå menyn

Stadsdelföreningarnas samråd

Stadsdelföreningarnas samråd en kommitté som lyder under stadsstyrelsen.

Ordförande: Peter Ramahl
Protokollförare: Britta Airenne
Stadens representant: tf förvaltningsdirektör Anna-Maija Iitola
Stadsstyrelsen verksamhetstid: 1.6.2019 – 31.6.2021

Sammanträder

 • 1-2 gånger per år

Läs mera om stadsdelföreningarnas samråd

Stadsdelsföreningarnas samråd är ett samarbetsorgan för invånarföreningar som verkar i Vasa och en kommitté som är underställd stadsstyrelsen. Stadsdelföreningarnas samråd är grundt av exstadsdirektör Juhani Turunen.

 • Områdeskommittén i de norra stadsdelarna
 • Sundoms områdeskommitté
 • Variskas områdeskommitté

Sammansättning

 • Invånarföreningarnas ordförande
 • Eventuellt någon annan representant som invånarföreningen har valt

Uppgifter

 •  Invånarföreningarnas årliga verksamhetsplaner
 • Man kommer överens om samarbetet mellan staden och invånarföreningarna vid olika evenemang (t.ex. städtalkon)
 • Sätter sig in i de allmänna utdelningsgrunderna för de allmänna understöden som Vasa stad beviljar varje år

Tillägsuppgifter

 • ordföranden Peter Ramahl
  tel. 050 526 2802
  e-post: remahl@mac.com

Läs mera om stadsdelföreningarnas samråd

Stadsdelsföreningarnas samråd är ett samarbetsorgan för invånarföreningar som verkar i Vasa och en kommitté som är underställd stadsstyrelsen. Stadsdelföreningarnas samråd är grundt av exstadsdirektör Juhani Turunen.

 • Områdeskommittén i de norra stadsdelarna
 • Sundoms områdeskommitté
 • Variskas områdeskommitté

Sammansättning

 • Invånarföreningarnas ordförande
 • Eventuellt någon annan representant som invånarföreningen har valt

Uppgifter

 •  Invånarföreningarnas årliga verksamhetsplaner
 • Man kommer överens om samarbetet mellan staden och invånarföreningarna vid olika evenemang (t.ex. städtalkon)
 • Sätter sig in i de allmänna utdelningsgrunderna för de allmänna understöden som Vasa stad beviljar varje år

Tillägsuppgifter

 • ordföranden Peter Ramahl
  tel. 050 526 2802
  e-post: remahl@mac.com

Stadsdelföreningarnas samråd sammanträder

på styrelsegården, Rådhusgatan 33 A