Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Variskas områdeskommitté

Kommitténs mötesprotokoll från de två senaste åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2023

22.3.
26.1

Mötesprotokollen 2022

8.12. 
13.10.
16.6.
18.5.
9.2.

Mötesprotokollen 2021

8.12
27.10
11.5
17.2

Mötesprotokollen 2020

9.12.
28.10
6.5
12.2

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokoll du vill ha, vänligen kontakta

protokollföraren Tapio Ruostetoja
e-post: tapio.ruostetoja@gmail.com

Tilläggsuppgifter

  • Om du inte hittar protokoll du vill ha, vänligen kontakta

protokollföraren Tapio Ruostetoja
e-post: tapio.ruostetoja@gmail.com

Variskas områdeskommitté sammanträder

onsdagar kl. 18, i Gården Alkula, adress Gripstigen 1, Gamla Vasa.