Förbigå menyn

Mötesprotokollen för Variskas områdeskommitté

Mötesprotokollen från de senaste två åren finns på den här sidan.

Mötesprotokollen 2019

Mötesprotokollen 2018

Mötesprotokollen 2017

Andra mötesprotokoll för Variskas områdeskommitté

Om du inte hittar det protokoll du vill ha, vänligen kontakta:

protokollförare Tapio Ruostetoja
e-post: tapio.ruostetoja@gmail.com

Andra mötesprotokoll för Variskas områdeskommitté

Om du inte hittar det protokoll du vill ha, vänligen kontakta:

protokollförare Tapio Ruostetoja
e-post: tapio.ruostetoja@gmail.com

Variskas områdeskommitté sammanträder

på onsdagar kl. 18, vid Gården Alkula, Gripstigen 1, Gamla Vasa.