Förbigå menyn

Lillkyros områdesförvaltning

Lillkyro områdesförvaltning sköter tillsammans med stadens övriga organisation om:

  • utvecklandet av närservicen och näringarna i stadsdelen Lillkyro
  • främjandet av välfärden, livskraften och delaktigheten i stadsdelen

I Lillkyro fungerar Lillkyro områdesnämnd som beslutsfattande organ.