Förbigå menyn

Stadens fastigheter och lokaler

  • Inomhusluftarbetet förutsätter ett planmässigt och sektorövergripande samarbete mellan fastighetsskötsel och –underhåll, arbets- och miljöhälsovård, arbetarskydd samt fastighetsanvändare och –representanter. På dessa sidor har viktiga uppgifter samlats om inomhusklimatärenden som berör Vasa stads fastigheter och skötseln av dem.