Förbigå menyn

Stadens fastigheter och lokaler

  • Under år 2019 genomför Hussektorn grundliga renoveringar för cirka 13,5 miljoner euro för behov inom stadens olika förvaltningsområden.

  • Inomhusluftarbetet förutsätter ett planmässigt och sektorövergripande samarbete mellan fastighetsskötsel och –underhåll, arbets- och miljöhälsovård, arbetarskydd samt fastighetsanvändare och –representanter. På dessa sidor har viktiga uppgifter samlats om inomhusklimatärenden som berör Vasa stads fastigheter och skötseln av dem.