Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn
Kulttuuritalo Fanny / Kulturhuset Fanny

Kulturhuset Fanny

Kulturhuset Fanny ska öppnas 1.6.2020 men med begränsad användning:
- max 50 personer
- vi kommer inte att hyra huset för fester 1.6.-30.8.
- det är viktigt att husets användare kommer ihåg och följer allmänna säkerhetsanvisningar, avståndet och god hand- och hosthygien

Festsalen2_Kulturhus Fanny Festsalen_Kulturhus Fanny

Kulturhusets verksamhetsidé är att stöda det mångkulturella Vasas utveckling genom att främja interaktionen mellan människor som kommit hit från olika länder, stöda kulturutövande på eget initiativ (t.ex. bland ungdomar) samt den allmänna kulturverksamheten i staden.

Tamburen_Kulturhuset Fanny Kulturhus Fanny

Viktigt är att Kulturhuset erbjuder en plattform för invandrare och infödda att umgås inom ramen för mångsidig verksamhet samt att fungera som en mötesplats med låg tröskel. Syftet är att huset och dess verksamhet ska vara en del av stadens förvaltningars egen verksamhet, men samtidigt ska också den öppna hyresverksamheten tryggas även i fortsättningen.

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster svarar för administrationen av huset.

Kulturhusets verksamhet bildas av bl.a. hobbyverksamhet, evenemang och det är center för Vaasa Wildlife naturfilmfestival. Lokalerna står också till förfogande för övriga aktörer, föreningar och privatpersoner t.ex. för sammanträden, fester eller evenemang.

Kulturhus Fanny

Kontaktuppgifter

  • E-post: fanny@vaasa.fi
  • Stadshusets värd Jari Suomela eller vaktmästare Kenneth Salmensuo tfn 040 501 0240
  • Vaktmästare är inte på plats för tillfället

Adress:
Kulttuuritalo Fanny
Kyrkoesplanaden 34
65100 Vasa

Köket_Kulturhus Fanny

Allmänn

Lediga utrymmen kan ses via WebTimmi-kalendern.

Festsalen:

  • Platser: 160 personer (stolar), 200 personer (utan stolar)
  • Storlek: salen 204,5 m2, scenen 46,5 m2

Det finn Sonera 4G-nätet i huset.

 

Invaluiska Ingångsramp till hands.

Invahissi kaupungintalolla Det finns en invalid toalett i huset.

Användningsregler

Prislista

Bokningsblankett