Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Kulttuuritalo Fanny / Kulturhuset Fanny

Kulturhuset Fanny

Kulturhuset Fanny är öppet men för tillfället med begränsad användning:
- max 50 personer
- vi hyr inte huset för fester
- husets användare måste komma ihåg och följa allmänna säkerhetsanvisningar, avståndet och god hand- och hosthygien när han/hon ordnar ett evenemang.

Kulturhusets verksamhetsidé är att stöda det mångkulturella Vasas utveckling genom att främja interaktionen mellan människor som kommit hit från olika länder, stöda kulturutövande på eget initiativ (t.ex. bland ungdomar) samt den allmänna kulturverksamheten i staden.

Viktigt är att Kulturhuset erbjuder en plattform för invandrare och infödda att umgås inom ramen för mångsidig verksamhet samt att fungera som en mötesplats med låg tröskel. Syftet är att huset och dess verksamhet ska vara en del av stadens förvaltningars egen verksamhet, men samtidigt ska också den öppna hyresverksamheten tryggas även i fortsättningen.

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster svarar för administrationen av huset.

Kulturhusets verksamhet bildas av bl.a. hobbyverksamhet, eftis, evenemang och det är center för Vaasa Wildlife naturfilmfestival. Lokalerna står också till förfogande för övriga aktörer, föreningar och privatpersoner t.ex. för sammanträden, fester eller evenemang.

Kontaktuppgifter

  • Vaktmästare, tfn 040 842 4398
  • E-post: fanny@vaasa.fi
  • Stadshusets värd Jari Suomela eller vaktmästare Kenneth Salmensuo, tfn 040 501 0240

Adress:
Kulturhuset Fanny
Kyrkoesplanaden 34
65100 Vasa

Bilder:

Festsalen2_Kulturhus Fanny

Festsalen

Festsalen_Kulturhus Fanny

Tamburen_Kulturhuset Fanny

Kulturhus Fanny

Klubbrum 113

Kulturhus Fanny

Klubbrum

Köket_Kulturhus Fanny

Köket

Allmänn

Lediga utrymmen kan ses via WebTimmi-kalendern.

Festsalen:

  • Platser: 160 personer (stolar), 200 personer (utan stolar)
  • Storlek: salen 204,5 m2, scenen 46,5 m2

Det finn Sonera 4G-nätet i huset.

 

Invaluiska Ingångsramp till hands.

Invahissi kaupungintalolla Det finns en invalid toalett i huset.

Användningsregler

Prislista

Bokningsblankett