Förbigå menyn

Orkesters kontaktuppgifter

Orkesters adressuppgifter

Besöksadress

Vasa stadshus (2:e vån.)
Senatsgatan 1
65100 Vasa
byrås tel. 06 325 3750

Postadress

Vasa stadsorkester
PB 3
65101 Vasa

Faktureringsadress

Vasa stad
Stadsorkestern
PB 129
65101 Vasa

FO-nummer: 0209602-6

Personal

Orkesters byrå

Merja Tyynelä, Intendent
06 325 3766, 040 524 8877
merja.tyynela@vaasa.fi

Josefiina Vanhanen, Information- och marknadsföringkoordinator
0400 860 745
josefiina.vanhanen@vaasa.fi

Jaakko Kortesharju, Notförvaltare-producent
0500 669 101
jaakko.kortesharju@vaasa.fi

Sirpa Parkkali-Tuovinen, Byråföreståndare
06 325 3750
sirpa.parkkali@vaasa.fi

Stadshusets personal

Jari Suomela, stadshusets värd och disponent, jari.suomela@vaasa.fi

Kenneth Salmensuo, stadshusets expeditionsmästare,
kenneth.salmensuo@vaasa.fi

Tfn. 040-501 0240

Café Maestro

Tuija Kaski-Kuula
tuija.kaski-kuula@vaasa.fi
Tfn. 040 836 2616

Kontaktuppgifter