Förbigå menyn
bravon logo

BRAVO!

Vasa stadsorkesters understödsförening BRAVO! har grundats 1994 och har för närvarande 135 medlemmar.

Föreningens syfte är att skapa och upprätthålla kontakter mellan konsertpubliken och Vasa stadsorkester, stöda stadsorkesterns verksamhet och främja intresset för konsertmusik.

 

För föreningens verksamhet svarar en styrelse som valts bland medlemmarna och ett årsmöte som ska sammankallas årligen vad gäller Bravos riktlinjer och stadgeenliga verksamhet. Till medlemmarna sänds utöver kallelsen till årsmötet också medlemsbrev i huvudsak per e-post.

Bravo!-kupong, medlemsförmåner och information

Du kan ansluta dig som medlem vid vårt serviceställe i samband med konserterna som hålls i Vasa stadshus eller genom att ta kontakt med aktörerna. Se punkten Bli medlem.

 

För medlemmar är var femte konsert gratis, då det finns fyra kvitterade konsertbesök på Bravo-kupongen.

Verksamhet

BRAVO!s verksamhet

Bravo har under årens lopp haft många olika verksamhetsformer i anslutning till musik och kultur. Aktiviteterna har varierat enligt år och resurser.

Bravo har tillsammans med bl.a. Salonkiteatteri ordnat dramatablåer. Till exempel föreställningen Ainon ja Jannen matkassa baserad på brevväxling mellan paret Sibelius och tablån Tule armaani kätes’ mulle anna baserad på Toivo och Alma Kuulas biografiska verk. Båda föreställningarna behandlar ämnen som anknyter till konstnärsparens liv i Vasa och annanstans i Österbotten.  I tablåerna deltar ofta musiker från stadsorkestern.

Många musikresor har också ordnats för medlemmarna till exempel till musikfestspelen i Ilmajoki och operan i Tammerfors.

Ett årligt mål är att ha gemensamma träffar mellan orkestern och Bravos medlemmar. Vid tillställningarna har det bl.a. delats ut stipendier till musiker eller instrumentgrupper.

Bli medlem!

Bli medlem i BRAVO!

Medlemsförmåner i Bravo:

  • Var femte konsert med stadsorkestern är gratis
  • Man träffar andra medlemmar vid konserter och på gemensamma musikresor
  • Kännedomen om musik ökar vid de musikevenemang som Bravo! och orkestern arrangerar samt vid föredrag med musiken som tema

Bli medlem genom att besöka vår servicepunkt i samband med konserter som hålls i Vasa stadshus

Eller genom att kontakta:

Sekreterare Kimmo Rantala

kimmo.rantala@netikka.fi

eller någon annan styrelsemedlem

Medlemsavgift 20 € /år

Kontonummer för medlemsavgifter:
FI26 3131 3002 3854 82

Styrelse

BRAVO!s styrelse

Auli Kinnunen, ordförande
[auli.kinnunen@uwasa.fi]

Päivikki Turunen, viceordförande [paivikki.turunen@gmail.com]

Birgitta Aurén,medlem

Minna Husa, medlem

Merja Tikkanen, medlem

Airi Ropponen-Lindroos, jäsen

Lotta Saarikoski, jäsen

Anna-Maija Iitola, suppleant

Marion Lepistö, suppleant

Kimmo Rantala, kassör

Panu Sivonen, orkesterns representat