Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.

Den nya elfärjan ger dig möjlighet att uppleva Kvarkens världsnaturarv på ett nytt sätt

Den nya elfärjan över Korsbådafjärden längs den förnyade vandringsleden mellan Björkö och Panike är nu i användning. Lördagen den 29 juni firades invigningen av den förnyade vandringsleden Björkö-Panike.

Färja vid en brygga

Att bygga en elfärja i världsarvsområdet krävde helt nya lösningar, bland annat att utveckla en självförsörjande energiförsörjning för färjan. Den solcellsdrivna vajerfärjan kommer att ha en förare under den första sommaren, men i framtiden kommer vandrarna själva att använda den automatiska vajerfärjan.

“Elfärjan kommer att ge vandrare en mer varierad och omfattande möjlighet att vandra på vandringslederna i Kvarkens skärgårds världsarvsområde. De nya rutterna gör att besökarna enkelt kan välja olika längder på vandringen enligt eget intresse och förmåga”, säger Teemu Rauhala, rekreationsexpert vid Forststyrelsens naturtjänster.

Förutom färjan har hela vandringsleden utvecklats, två helt nya naturstigar och två rastplatser har öppnats. Hela rutten har också uppgraderats med nya spångar, skyltar och ledmarkeringar. Tillgänglighetsanpassningen har förbättrats med en ny tillgänglighetsanpassad del av leden, en naturplattform och en tillgänglighetsanpassad utsiktsplattform.

År 2020 fick Forststyrelsens naturtjänster 600 000 euro i tilläggsfinansiering från riksdagen för att genomföra utvecklingsplanen för vandringsleden Björkö-Panike i Kvarkens skärgårds världsarvsområde. Målet med förnyelsen av leden har varit att göra tjänsterna för turister och vandrare mångsidigare och att öka tillgängligheten.

En person som styr en färja

Korsbådafjärdens färja har rum för 30 personer åt gången och färjeturen tar cirka 15 minuter. En chaufför kommer att finnas på plats i sommar.

Färjan Björkö-Paniken kan användas enligt följande:

29.6-15.8.2024 varje dag kl. 10.00-18.00

16.8-30.9.2024 lördagar och söndagar kl. 10-18

Väderreservation: möjliga begränsningar på grund av vind och vattennivå. Vandrare kan kontrollera färjeläget för dagen på Världsarvet Kvarkens skärgårds besökscenter Världsarvsporten, tel. 050 346 6200.

Karta över Björkö-Panikeleden

Läs mer om Björkö-Panike vandringsled utinaturen.fi