Förbigå menyn
Kvarkens skärgård hör till UNESCOS världsarv.
Två personer tittar på en drönare som flyger iväg.

Utvecklingsprojekt i världsarvsområdet Kvarkens skärgård

Närmare information om enskilda projekt får ni via nedanstående länkar.

  • Vår målsättning är att under ett pilotprojekt skapa en verksamhetsmodell för hur världsarvsundervisningen i Kvarkens skärgård ska genomföras så att vi når de mål Unesco har med världsarvsundervisningen. Världsarvspedagogen skulle koordinera världsarvsundervisningen i de fem kommunerna Korsnäs, Malax, Korsholm, Vasa och Vörå i den finländska delen av världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

  • Projektet pågick från november 2021 till juni 2023,
    Syftet med projektet Kreativa Kvarken var att utveckla utrymmen och besökarupplevelser i världsarvet Kvarkens skärgård samt att fundera på nya produkter och evenemang för världsarvet.

  • Projektet har avslutats per 31.10.2022.
    Projektets huvudsakliga uppgift har varit att samla berättelser från världsarvsområdet Kvarkens skärgård och göra dem tillgängliga för besökare. Ett antal berättelserna har samlats till en audioguide, som finns tillgänglig för besökare före, under och efter besöket i Kvarkens skärgård. I terrängen finns infotavlor utsatta, som berättar om audioguiden och i en del fall om platsen där tavlorna finns.