Du är här

Tjänster som också kanske intresserar dig

lansimetsankoululapsiakuvataidetunti640x480UllaHautamaki.jpg

Skolornas klubbverksamhet

Skolans klubbverksamhet är avgiftsfri och frivillig hobbyverksamhet som är avsedd för elever i åk 1-9 inom den grundläggande utbildningen. Bestämmelser om skolornas klubbverksamhet finns i lagen om grundläggande utbildning och grunderna för läroplanen. Syftet med klubbverksamheten är att ordna mångsidiga fritidsaktiviteter som stöder barnens och de ungas uppväxt och blir en fast del av deras eftermiddag. Med klubbverksamheten vill man erbjuda varje barn en möjlighet till åtminstone en, till exempel idrottsbaserad, klubbaktivitet genom hela den grundläggande utbildningen. I verksamheten vill man få med sådana barn och unga som på grund av att t.ex. familjens stöd saknas inte har möjlighet att utöva en hobby regelbundet. Med klubbverksamheten strävar man efter att fördjupa hemmets och skolans samarbetsformer och att öka elevernas delaktighet. Vid ordnandet av klubbverksamheten utnyttjas tredje sektorns, skolans övriga intressentgruppers och olika förvaltningars kunnande. Klubbverksamhetens målsättning är att befästa samarbetet mellan skolan och andra aktörer för barnens och de ungas bästa.
I ärenden som ansluter sig till klubbverksamheten kan du kontakta skoldirektören inom den grundläggande utbildningen.