Förbigå menyn

Vasa har en energisk puls

En vital kuststad som satsar på invånarnas livskvalitet

Namnet EnergyVaasa refererar inte enbart till energiklustret utan även till den vitalitet som avspeglas i stadens höga sysselsättningsnivåer, kontinuerliga utveckling, livliga atmosfär och nöjda invånare. Vasa grundades för över 400 år sedan och erbjuder hög levnadsstandard och möjligheter till en bra balans mellan arbete och fritid för hela familjen.

Genuint internationellt

Vasa är en internationell stad med över 97 språk och 120 nationaliteter. Kosmopolitism är vardag i Vasa, och stadens mångfald kan ses i ett ökat antal utländska medborgare och i deras roll i utvecklandet av staden. Service på engelska är en del av vardagen. Många internationella företag som har engelska som affärsspråk uppskattar språkkunnig arbetskraft.

  • Vasa är porten till det enda Unesco-naturarvet i Finland – Kvarkens skärgård.
  • Allt i Vasa ligger inom gång- eller cykelavstånd – här sitter man inte i trafikstockningar utan är på arbetet inom 10–15 minuter.
  • 10 % skog och grönområden
  • 473 kilometer strandlinje