Förbigå menyn

Vasa stad för företagarnas och företagens bästa

Det är inte alltid lätt att vara företagare, men tillsammans kan vi göra det smidigare. När det finns nöjda företagare i staden, skapar detta produktiva företag och ökar livskraften i området. Vårt mål är därför att vara den företagarvänligaste staden i Finland. I det här vårt gemensamma mål vinner alla – såväl staden, regionen som företagarna.

 

Vasa 💙 företagare

Vi på Vasa stad är engagerade i att bistå våra företagare på alla möjliga sätt. Vi vill göra Vasa till Finlands lyckligaste ort att vara företagare på. För att detta inte ska kännas endast som tomma fraser har vi gjort upp en lista på konkreta metoder, genom vilka vi försäkrar oss om att detta mål kan uppfyllas!

piktogram

1. Genom diskussion, utveckling och omtanke mot en bättre stad

Vi träffas regelbundet, intensifierar vårt samarbete och försäkrar oss om att vi tillsammans gör Vasa till Finlands bästa stad för företagar

piktogram

2. Vi är energiska och söker lösningar tillsammans

”I Vasa är allt möjligt” är vårt motto. Vi ger oss inte i första taget, utan utan försöker hitta nya alternativ tillsammans.

piktogram

3. Vi hjälper med vår expertis

Vi svarar på frågor och hänvisar till den rätta experten genast.

piktogram

4. Alla är i samma ställning

Vi fungerar jämlikt, rättvist och konsekvent. Vi har som stöd i vårt arbete program och principer samt gemensamma överenskommelser.

piktogram

5. Med förtroende och i samarbete

Våra förhandlingar är alltid konfidentiella. Vi följer offentlighetslagen och då vi bereder ärendet tillsammans med företagaren.

piktogram

6. Öppenhet beaktas

Vi beaktar hur vår verksamhet inverkar på företagsverksamheten och investerar i konsekvensbedömning. Vi har en öppen och proaktiv dialog.

Målet är en smidigare vardag

Vi utvecklar vår stads attraktivitet och företagarnas verksamhetsförutsättningar genom att intensifiera samarbetet och förbättra företagarnas verksamhetsförutsättningar bl.a. på följande sätt:

  • Vi ordnar med stadens ledning regelbundna sammanträffanden med representanter för Vasa Företagare rf, dessutom stöder vi Kust-Österbottens Företagares mentornätverk.
  • Vi utbildar småföretagare i upphandlingsfrågor, så att de lättare kan svara på större offentliga upphandlingar – för detta ändamål har vi också ett eget upphandlingsfaddernätverk.
  • Tillsammans med Vasa Företagare ordnar vi olika infomöten i form av morgonkaffestunder eller på distans.
  • I stadens strategiprocess har länge ingått delaktighet: företagarna får sin röst hörd även på det här sättet.
  • För att få nya professionella, företagare och arbetstagare till regionen ordnar vi riksomfattande rekryteringsjippon, t.ex. kom till Vasa och jobba –kampanjen, som ordnades hösten 2020.

För att vardagen ska fungera även som företagare, vill vi också underlätta företagarverksamheten här! Vi utvecklar ett företagarvänligare Vasa – i en positiv anda. Kom med i samarbetet!

Vi samarbetar för att stödja företagarna

Vasaregionens utveckling Ab VASEK är ett närings- och utvecklingsbolag som ägs av kommunerna i Vasaregionen. VASEK betjänar företagen genom att erbjuda avgiftsfri företagsrådgivning både till nya och etablerade företag i regionen. VASEK erbjuder företagarna personliga utvecklingstjänster och av deras experter får du råd och stöd under ditt företags alla livscykelskeden.

Vasa stad strävar efter att erbjuda ett stort urval olika företags- och industritomter på olika håll i staden. Här hittar du mera information om det.

Vasa hamn har ett strategiskt läge, avståndet mellan hamnen och den internationella flygstationen är endast 10 km och både motorvägen och järnvägen finns i närheten av hamnen. Hamnen erbjuder den nordligaste året runt sjöfartsleden mellan två länder.

Vill du anställa en entusiastisk ung person? Det lyckas eftersom staden betalar högst 500 euro/person i stöd åt en arbetsgivare som anställer en ung person med sommarjobbsedel, ytterligare information här.