Förbigå menyn

Information om coronaviruset

Asiakas kirjastolla

Sommarjobb

Varje år erbjuder vi hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns inom social- och hälsosektorn, i daghem, grönområdesenheten, bibliotek och museer.

Ansökningstiden var 1.2-28.2.2021.

Du kan ansöka om sommarjobb hos oss i följande ansökningsprocesser:

 • 14–15-åringar
 • 16–17-åringar
 • 18–24-åringar
 • 18-24 -åringar högskolestuderande
 • 16–24-åriga unga med funktionsnedsättning och specialbehov

 

Vi ordnar för sommarjobbare infotillställningar. Det är 2 infotillfällen:

 • 27.5.2021 tillfällen är för dem som framtida sommarjobbet är det första
 • 10.6.2021 tillfällen är för dem som har tidigare varit i sommarjobb

Ansökningsprocessen för redan utexaminerade vårdare eller studerande i branschen var 4.1.-31.5.2021.

Välkommen på sommarjobb till Vasa stad!

De ungas sommarjobb (14-15-åringar, 16–17-åringar, 18–24-åringar och högskolestuderande)

Sommarjobb för 14–15-åringar

Vasa stad har sommarjobb för 14–15-åringar som varar i två veckor. Ditt sommarjobb kan vara t.ex. daghemsarbetare, parkarbetare eller hjälpledare på idrottsläger för barn.

Sommarjobb för 2021 kan sökas 1.-28.2.2021.

Sommarjobb för 16–17- och 18–24-åringar

Sommarjobben är avsedda för ungdomar som har fyllt 16 år men inte 25 år när sommarjobbet inleds. Sommarjobben pågår 1–2 månader beroende på uppgift.

Man kan sommarjobba till exempel som turistinformatör, parkarbetare, kulturassistent, some-ambassadör, daghemsarbetare, svetsare, lönesekreterare, badvakt, sommarartist, idrottskompis, hjälpreda eller lägerassistent.

Sommarjobb för 2021 kan sökas 1.-28.2.2021.

Sommarjobb för  18–24-åringar högskolestuderande

Vi erbjuder sommarjobbsplatser på 1-3 månader för 18- och 24-åringar högskolestuderande.

Sommarjobb för 2021 kan sökas 1.-28.2.2021.

Sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning och specialbehov

Staden anställer i sommarjobb 16–24-åriga ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar som är partiellt arbetsföra.

Ungdomar med särskilda behov behöver stödjande instruktioner och anvisningar i sitt arbete. Ungdomar med särskilda behov kan till exempel kopiera och skanna, städa kafferummet, ställa i ordning arbetsställena och utföra andra mindre rutinuppgifter. Man försöker skräddarsy sådana inspirerande och motiverande arbetserfarenheter för ungdomarna som stöder deras egna resurser.

Den unga får stöd av arbetstränaren som besöker arbetsställena regelbundet och alltid kan nås per telefon för att svara på frågor. Dessutom får den unga en egen ansvarig handledare på arbetsplatsen.

Sommarjobb för 2021 kan sökas 1-28.2.2021.

Sommarjobb inom hälso- och vårdbranschen

Inom Vasa stads social- och hälsosektor erbjuds mångsidiga sommarjobb för närvårdare, sjukskötare, socionomer, hälsovårdare och fysioterapeuter.

Hos oss kan du sommarjobba inom anstaltsvården, serviceboendet, hälsovårdsservicen, servicen för personer med funktionsnedsättning samt inom hemvårdens hemsjukhus- och hemsjukvårdsenheter.

För vårdarbete förutsätter vi 18 års ålder.

• För uppgifterna som sjukskötare förutsätter vi sjukskötarexamen. Sommarjobb kan också sökas av studerande inom branschen som har tillräckligt många studiepoäng (140 sp).

• För arbetet som närvårdare förutsätter vi godkända studier inom branschen. För sommarvikariaten som närvårdare beaktar vi även sjukskötarstuderande i början av sina studier samt socionomstuderande för arbete inom hemvården och servicen för personer med funktionsnedsättning.

Sommarjobb för 2021 inom hälso- och vårdbranschen kan sökas 4.1.-31.5.2021.

 

Sommarjobbssedel

Avsikten är att sporra företag och föreningar att sysselsätta ungdomar i åldern 15–29-år. Vasa stad betalar högst 500 € i stöd till arbetsgivare som har anställt en ung person med sommarjobbssedeln under tiden 1.5–30.9. Stödet som betalas ut till arbetsgivaren efter att verifikaten har kontrollerats är procentbaserat: 40 % av bruttolönen.

Sommarjobbssedlarna beviljas till

 • Företag eller förening, som sysselsätter under 50 personer.
 • Arbetsgivaren har inte haft några permitteringar eller uppsägningar under de senaste nio månaderna.
 • Anställningsförhållandet ska pågå minst två veckor: minst 30 timmar i veckan eller
  sammanlagt 60 h under sommarperioden (1.5–30.9.2020).
 • Sommarjobbssedlar beviljas de Vasaungdomar som är mantalsskrivna/bor i Vasa.
 • Företag kan beviljas sommarjobbssedlar även om de på grund av undantagssituationen skulle ha varit tvungna att permittera sina anställda.

Hur söker man?

Den unga ska själv söka sin sommararbetsplats. Arbetsgivaren fyller i den elektroniska blanketten och förbinder sig att anställa den unga i sommararbete för minst 60 timmar (två veckor). Blanketten ska fyllas i under tiden 1.4– 31.5.2020 via Vasa stads E-tjänst: etjanster.vasa.fi

Tillägsinformation

 

tyollistamispalvelut@vaasa.fi
tfn +358 40 646 3391