Förbigå menyn
Asiakas kirjastolla

Sommarjobb

Varje år erbjuder vi hundratals unga och studerande sommarjobb, sommarvikariat, praktikmöjligheter och sommarjobbssedlar. Flest jobb finns inom social- och hälsosektorn, i daghem, grönområdesenheten, bibliotek och museer.

Ansökningsprocess för redan utexaminerade vårdare eller studerande i branschen finns 2.12.2019-30.4.2020

Ansökningsprocesserna för de ungas sommarjobb sker i början 3.2-1.3.2020. Du hittar alla lediga sommarjobb i Kuntarekry i början av ansökningstiden.

Du kan ansöka om sommarjobb hos oss i följande ansökningsprocesser:

  • 14–15-åringar
  • 16–17-åringar
  • 18–24-åringar
  • 16–24-åriga unga med funktionsnedsättning och specialbehov.

 

Välkommen på sommarjobb till Vasa stad!

Sommarjobb inom hälso- och vårdbranschen

Inom Vasa stads social- och hälsosektor erbjuds mångsidiga sommarjobb för närvårdare, sjukskötare, socionomer, hälsovårdare och fysioterapeuter.

Hos oss kan du sommarjobba inom anstaltsvården, serviceboendet, hälsovårdsservicen, servicen för personer med funktionsnedsättning samt inom hemvårdens hemsjukhus- och hemsjukvårdsenheter.

För vårdarbete förutsätter vi 18 års ålder.

• För uppgifterna som sjukskötare förutsätter vi sjukskötarexamen. Sommarjobb kan också sökas av studerande inom branschen som har tillräckligt många studiepoäng (140 sp).

• För arbetet som närvårdare förutsätter vi godkända studier inom branschen. För sommarvikariaten som närvårdare beaktar vi även sjukskötarstuderande i början av sina studier samt socionomstuderande för arbete inom hemvården och servicen för personer med funktionsnedsättning.

Sommarjobb för 2020 inom hälso- och vårdbranschen kan sökas 2.12.2019-30.4.2020. Alla lediga jobb finns i Kuntarekry

De ungas sommarjobb (16–24-åringar och 14-15-åringar)

Sommarjobb för 16–24-åringar

Sommarjobben är avsedda för ungdomar som har fyllt 16 år men inte 25 år när sommarjobbet inleds. Sommarjobben pågår 1–2 månader beroende på uppgift.

Man kan sommarjobba till exempel som turistinformatör, parkarbetare, kulturassistent, some-ambassadör, daghemsarbetare, svetsare, lönesekreterare, badvakt, sommarartist, idrottskompis, hjälpreda eller lägerassistent. Sommarjobb erbjuds också till högskolestuderande som redan har slutfört sina studier.

Sommarjobb för 2020 kan sökas från början av år 2020. Du hittar alla lediga jobb som är riktade till 16–24-åringar i Kuntarekry när ansökningstiden börjar.

Sommarjobb för 14–15-åringar

Vasa stad har sommarjobb för 14–15-åringar som varar i två veckor. Ditt sommarjobb kan vara t.ex. daghemsarbetare, parkarbetare eller hjälpledare på idrottsläger för barn.

Sommarjobb för 2020 kan sökas från början av år 2020. Alla sommarjobb som är riktade till 14–15-åringar hittar du i Kuntarekry när ansökningstiden börjar.

Sommarjobb för ungdomar med funktionsnedsättning och specialbehov

Staden anställer i sommarjobb 16–24-åriga ungdomar med funktionsnedsättning och ungdomar som är partiellt arbetsföra.

Ungdomar med särskilda behov behöver stödjande instruktioner och anvisningar i sitt arbete. Ungdomar med särskilda behov kan till exempel kopiera och skanna, städa kafferummet, ställa i ordning arbetsställena och utföra andra mindre rutinuppgifter. Man försöker skräddarsy sådana inspirerande och motiverande arbetserfarenheter för ungdomarna som stöder deras egna resurser.

Den unga får stöd av arbetstränaren som besöker arbetsställena regelbundet och alltid kan nås per telefon för att svara på frågor. Dessutom får den unga en egen ansvarig handledare på arbetsplatsen.

Sommarjobb för 2020 kan sökas från början av år 2020. Alla sommarjobb som är riktade till ungdomar med särskilda behov hittar du i Kuntarekry när ansökningstiden börjar.

Sommarjobbssedel

Sommarjobbssedeln är ett stöd i form av pengar som Vasa stad beviljar privata företag eller föreningar som sysselsätter unga i åldern 15–29 år.

Sysselsättningstiden som stöds med sommarjobbssedeln är minst 2 veckor. Arbetet ska vara åtminstone 30 timmar i veckan eller sammanlagt 60 timmar under perioden 1.5–30.9.2020. Deltidsarbete går också. Stödet är 30 % av bruttolönen och högst 500 euro.

Man kan ansöka om sedeln på en elektronisk blankett under tiden 1–30.4.2020 i Vasa stads elektroniska tjänster. De 70 första som returnerar blanketten är berättigade till sommarjobbssedel.