Förbigå menyn

Aktuellt på livsmedelstillsynen

Gratis seminarium för serverings- och detaljhandelsställen för
alkohol

Plats: Miljöavdelningen, Senatsgatan 1B, 2. vån. (stadshuset, ingång från Vasaesplanadens sida), Vasa
Tid: torsdag 23.11.2023 kl – kl. 14 – 16

Inbjudan hittar ni här: Seminarieinbjudan

 

Elektronisk anmälan om insjuknande eller olägenhet
20.4.2023

Nu kan du göra en elektronisk anmälan om insjuknande eller olägenhet via ilppa.fi. Anmälan kan göras både som verksamhetsidkare eller som konsument.

Länk till miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst.

Grundavgift för tillsyn år  2022

Från och med början av år 2022 tas utöver inspektionsavgifter, en grundavgift ut på 150 euro per tillsynsobjekt för tillsyn årligen. Grundavgiften för tillsyn tas inte ut hos registrerade primärproduktionsställen, lanthandlar eller allmännyttiga samfund som till exempel bistånds-aktörer.

Tilläggsinformation på Livsmedelsverkets hemsida. 

Ny livsmedelslagstiftning i april 2021

I april trädde en ny livsmedelslag i kraft. Länk till den nya lagstiftningen: Livsmedelslag 297/2021

Även Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien förnyades i april. Länk till förordningen: Förordning om livsmedelshygien 318/2021