Förbigå menyn

Aktuellt på livsmedelstillsynen

Infobrev 1/2024, 27.5.2024

Hej, Detta är Vasa stads livsmedelstillsyns infobrev, som skickas ut regelbundet från och med 2024. Infobrevet gäller livsmedelsverksamheter och innehåller anvisningar, tips samt aktuella ärenden. Infobrevet är till för att stödja Ert arbete.

Egenkontroll och egenkontrolldokumentation är obligatoriskt i livsmedelsverksamheter. Se bifogat dokument ”Bokföring av egenkontroll”. Bilaga 1/2024 Bokföring av egenkontroll

Om detta inte träffar rätt person, vidarebefordra gärna till rätt personer. Meddela oss om ni önskar uppdatera epostadressen för er verksamhet.  Vid eventuella frågor, kontakta oss på elintarvikevalvonta@vaasa.fi.

Vi ber om ursäkt om Ni får infobrevet flera gånger. Detta beror på att Ni är kontaktperson för flera livsmedelsverksamheter.

Mera information:
Mera information hittas på Livsmedelsverkets webbsidor: Egenkontroll
Anvisningar för Oiva-inspektionerna i sin helhet: Oiva-anvisningar

Infobrev till verksamhetsidkare

Under våren 2024 börjar livsmedelstillsyn skicka ut infobrev till verksamhetsidkare för registrerade och godkända livsmedelsverksamheter. Infobreven skickas per epost och i dem kan ni hitta nyttig information för livsmedelsverksamheter. Om du har bytt epostadress eller om du inte får något infobrev, ta gärna kontakt med oss på elintarvikevalvonta@vaasa.fi för att uppdatera kontaktuppgifterna. Första infobrevet planeras skickas ut i maj -24.

Elektronisk anmälan om insjuknande eller olägenhet
20.4.2023

Nu kan du göra en elektronisk anmälan om insjuknande eller olägenhet via ilppa.fi. Anmälan kan göras både som verksamhetsidkare eller som konsument.

Länk till miljöhälsovårdens elektroniska anmälningstjänst.

Grundavgift för tillsyn år  2022

Från och med början av år 2022 tas utöver inspektionsavgifter, en grundavgift ut på 150 euro per tillsynsobjekt för tillsyn årligen. Grundavgiften för tillsyn tas inte ut hos registrerade primärproduktionsställen, lanthandlar eller allmännyttiga samfund som till exempel bistånds-aktörer.

Tilläggsinformation på Livsmedelsverkets hemsida. 

Ny livsmedelslagstiftning i april 2021

I april trädde en ny livsmedelslag i kraft. Länk till den nya lagstiftningen: Livsmedelslag 297/2021

Även Jord- och skogsbruksministeriets förordning om livsmedelshygien förnyades i april. Länk till förordningen: Förordning om livsmedelshygien 318/2021