Förbigå menyn

Artikelkategorier: Nyheter

Barnkonventionens dag firas i Vasa med en ljusparad och teaterföreställningar

Publicerad: 14.11.2023

Uppdaterad: 15.11.2023

I Vasa ordnas en ljusparad för att uppmärksamma FN:s barnkonventionsdag måndag 20.11 kl. 18. På huvudbiblioteket i Vasa ordnas ett gratisevenemang för barnfamiljer. Vasa stad flaggar också på söndagen på stadshuset, styrelsegården och tekniska verket.

Evenemanget Valo-Ljus ordnas av Vasa stads grundläggande konstundervisning, dvs. TaiKon. Evenemanget är öppet för alla och det räcker cirka en timme.

Tidtabell för evenemanget:

  • 18 deklarationen av barnens rättigheter på salutorget i Vasa
  • cirka kl. 18.10 startar ljusparaden från torget mot Kasernområdet
  • cirka kl. 18.20 anländer paraden till Kasernområdets fält, där föreställningar ges

Deltagarna kan stanna kvar på Kasernområdet och följa med den ljusföreställning som TaiKons teater-, dans-, cirkus-, slöjd-, medie- och bildkonstelever visar. Även Kuula-institutets danselever medverkar.

Teater, animationer och dikter

I Dramasalen på huvudbiblioteket i Vasa ordnas en tillställning med anledning av barnkonventionens dag, 20.11 kl. 18–19. Tillställningen är öppen för alla och gratis.

Program:

  • 18–18.15: Pöl-animationer som gjorts av barn i Vasas småbarnspedagogik. Animationerna har gjorts i workshoppar under Pöl – barnens kulturveckor.
  • 18.15–18.45: barnteatern Feniks visar tre pantomimföreställningar:
    • Draken, Gåvan och På natten
    • Föreställningarna handlar om hur man kan vara vänlig och modig i olika livsförhållanden.
  • 18–45.19: Skörden av skrivtävlingen En liten ramsa.

Modellen Barnvänlig kommun framskrider i Vasa

Vasa stad är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun.

Just nu utarbetas en verksamhetsplan, som förväntas bli klar i början av år 2024. I verksamhetsplanen fastställer Vasa stad och UNICEF målen och åtgärderna för arbetet Barnvänlig kommun utifrån resultaten av nulägeskartläggningen.

Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som Unicef erbjuder kommunerna. En kommun kan beviljas erkännandet Barnvänlig kommun efter två års utvecklingsarbete.