Förbigå menyn
Stormossens illustration av bioavfallets kretslopp från hemhushåll till ett bioavfallskärl, från kärlet med sopbilen till avfallsanläggningen, och som slutprodukt från återvinningen av bioavfallet bildas mull och biogas.
Bild: Stormossen

Bioavfallets nya liv – Berättelsen om jorden i odlingslådträdgården i Korsnäståget

Publicerad: 12.9.2022

Jorden till odlingslådträdgården i Korsnäståget kommer som donation från Stormossens återvinningsanläggning för bioavfall. I den här artikeln berättar Stormossens miljöfostrare Maija Hyytinen om bioavfallets väg till bränsle och kompostjord.

Det lönar sig att sortera bioavfall, för av det kan man framställa biogas för bilar och bussar samt jord för gräsmattor och trädgård. Det är också mer olägenheter med bioavfallet när det är blandat med brännbart avfall, för en våt massa brinner sämre och då måste olja användas för att massan ska brinna jämnt.

Vår återvunna jords berättelse börjar hemma hos oss alla, i köket. Organiskt och nedbrytbart avfall, som t.ex. matrester, fruktskal eller vissnade blommor sorteras skilt som bioavfall.

Här får en verklig närprodukt från cirkulär ekonomi sin början.

Invånaren för det sorterade bioavfallet till ett bioavfallskärl på gården, varifrån ett avfallstransportföretag transporterar det till Stormossens bioavfallsanläggning och tippar lasten i anläggningens mottaggningsgrop. Därifrån fortsätter bioavfallspåsarna sin färd längs linjerna till behandling.

För sorteringen av avfallet kan du förutom bioavfallspåsar av papper också använda fönsterlösa brevkuvert, tomma mjölpåsar eller påsar vikta av tidningspapper.

Först krossar vi påsarna med en stor kross, och sen tillsätter vi varmt vatten i den krossade bioavfallsmassan. Massan fortsätter sin färd genom en skruvpress. I skruvpressen finns små, små hål genom vilka massan pressas ut. Ofta finns det i bioavfallet material som inte hör dit, t.ex. metall eller sådant som hör till brännbart avfall. Det material som inte hör dit avskiljs från massan och sorteras skilt. Avfall som hör till brännbart avfall förs till Westenergy för att brännas och utnyttjas för energi och värme. För metallerna finns en ´magnet’ som drar till sig metaller och sorterar dem skilt. Bioavfallsmassan far ännu en gång genom skruvpressen, för att bioavfallet ska bli en finfördelad, grötaktig massa. Massan fortsätter sin färd mot en jättelik bioreaktor, vars volym är 1,7 miljoner liter!

Barn och kvinnor stiger på en rosa Lifti-buss.
Vasas Lifti-bussar går med biogas som är förädlad från det metan som bildas som sidoprodukt vid återvinningen av bioavfall.

I bioreaktorn trivs bakterier och mikrober, som äter bioavfallsmassa under cirka tre veckors tid medan de producerar metan. Metanet tillvaratas och förädlas till trafikgas i biogasanläggningen.

Av biogasmassan blir rötningsrester kvar, som vi komposterar på ett noggrant övervakat sätt som godkänts av Livsmedelsverket. Av de här komposterade rötningsresterna gör vi kompostjord, som Stormossen har sålt från år 2009. Stormossen har två slag av jord: trädgårds- och gräsmattsjord. Trädgårdsjorden framställs av bioavfallets rötningsrester och gräsmattsjorden av slammets rötningsrester. Jordens berättelse slutar där den började, dvs. i invånarens hem, då denna köper jord från Stormossen från Kvevlax avfallscentral eller Storkyros återvinningsstation.

Visste du att Stormossen delar ut gratis bioavfallspåsar av papper?

Bioavfallspåsar kan du hämta gratis från alla återvinningsstationer, Medborgarinfon i Vasa huvudbibliotek, Lillkyros samserviceenhet, Stormossens kontor i Kvevlax, Ekosoppi, SPR Kirppis och Minimossen. Även i K-affärerna kan du sätta frukter och grönsaker i papperspåsar, som du kan använda hemma som bioavfallspåsar.

För sorteringen av avfallet kan du förutom bioavfallspåsar av papper också använda fönsterlösa brevkuvert, tomma mjölpåsar eller påsar vikta av tidningspapper. Tips: Det är bra att byta påse med 2–3 dagars mellanrum för att påsen inte ska bli blöt och börja lukta. Under bioavfallspåsen kan du också sätta bitar av äggkartong, som suger i sig överflödig fukt från kärlet.

Närbild av en odlingslåda, där det växer squash och grönkål.
Bioavfallets näringsämnen går i kretslopp från kompostjorden till odlingsväxterna som tar upp näring.

Det finns många sätt att sortera bioavfall. Under är 2023 blir det obligatoriskt för största delen av hushållen inom Stormossens verksamhetsområde att sortera bioavfallet skilt. Den här ändringen är en del av Europeiska unionens och Finlands mål att öka återvinningen av material till 65 procent fram till år 2035. Alltid när du sorterar ditt avfall hemma gör du en miljögärning både för dig själv och för din närmiljö. Välj din egen och var en biohjälte!

För att det har betydelse.

Mer information

Via den här länken kan du läsa mer om sortering av bioavfall: https://www.stormossen.fi/lajitteluohjeet/biojate/

Läs mer om Stormossens kompostjord: https://www.stormossen.fi/sv/kompostjord/

Mer information om Stormossens BIG-biogas: https://www.stormossen.fi/sv/info-om-biogas/