Förbigå menyn
Lapset koulussa

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Kom och bekanta dig med den engelskspråkiga undervisningen!

Publicerad: 20.12.2022

I grundskolan i Vasa ordnas det tvåspråkig (finsk-engelsk) och engelskspråkig undervisning. Föräldrarna till barn i förskoleåldern har i januari möjlighet att bekanta sig närmare med den engelskspråkiga undervisningen.

Det ordnas ett infotillfälle om den tvåspråkiga (finsk-engelska) och engelskspråkiga undervisningen i matsalen i Suvilahden koulu måndagen 9.1.2023 kl. 18-19. Det tvåspråkiga infomötet (engelska-finska) riktar sig till föräldrarna till barn i förskolan.

Språktest för barn som börjar första klass

I Vasa ordnas den tvåspråkiga (finsk-engelska) och engelskspråkiga undervisningen för åk 1–6 i Suvilahden koulu läsåret 2023–2024.

Antagningen av elever till linjerna har ändrats så att språkfärdigheterna testas för alla barn som börjar första klass. Barnets förskoleplats beaktas inte längre vid elevantagningen.

De barn som söker sig till den tvåspråkiga (finska-engelska) undervisningen måste kunna såväl finska som engelska. Det förutsätts att barnet kan tala, förstå och kommunicera på båda språken.  I språktestet testas barnets språkkunskaper och språkliga färdigheter i båda språken.

De barn som söker till den engelskspråkiga undervisningen måste kunna engelska. I språktestet testas barnets språkkunskaper och språkliga färdigheter i det engelska språket. Inga tidigare kunskaper i finska krävs för att bli antagen till linjen. Barnets modersmål kan vara finska, svenska eller något annat språk.

Inskrivningen till första klass

Inskrivningen till skolan öppnas i Wilma måndagen 9.1.2023 och avslutas söndagen 22.1.2023. Alla förskolebarn som söker till den tvåspråkiga eller den engelskspråkiga utbildningen ska först anmäla sig till skolan.

Efter detta kan man ansöka om byte av närskola genom att fylla i en ansökan i Wilma. När inskrivningen till skolan är gjord, får vårdnadshavarna till de barn som ansöker till en tvåspråkig eller engelskspråkig undervisning närmare anvisningar om språktestet inkl. tidpunkt med datum och klockslag.