Förbigå menyn

Suvilahden koulu

Suvilahden koulu är en finskspråkig skola för årskurserna 1–6.  I skolan ordnas utöver allmän undervisning tvåspråkig (finsk-engelska) och engelskspråkig undervisning.

I skolbyggnaden finns också Sunnanviks bibliotek.

Suvilahden koulu betonar förutom en högklassig grundläggande utbildning funktionella undervisningsmetoder samt motion, gemenskap och stärkande av sociala färdigheter.  Dessutom uppmuntrar vi eleverna till ett gott uppförande.

Tvåspråkig och engelskspråkig undervisning

Tvåspråkig och engelskspråkig undervisning hör till särdragen för Suvilahden koulu.

Inom den tvåspråkiga undervisningen studerar eleverna på finska och engelska parallellt.   På första och andra klassen är engelska språkets andel av undervisningen ca 80 procent och den sjunker stegvis till 40 procent fram till slutet av sjätte klassen.  Målet med undervisningen är en smidig tvåspråkighet både på finska och engelska. Mer information om den tvåspråkiga undervisningen.

En ny linje i vår skola är den engelskspråkiga undervisningen.  På den här linjen studerar eleverna mera på engelska än på den tvåspråkiga linjen och av eleverna förutsätts inga tidigare kunskaper i finska.  Mer information om den engelskspråkiga undervisningen.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Skolgången för elever inom nybörjarundervisningen (klass 1–2) underlättas av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skoleleverna.  Suvituuli håller öppet på morgonen kl. 8.00–9.00 och på eftermiddagen kl. 12.00-16.00. Lokalerna finns i skolfastigheten.

Läs mer på sidorna om morgon- och eftermiddagsverksamhet

Föräldraförening

I Suvilahden koulu finns den aktiva föräldraföreningen SuLaVa, som grundades år 2008.

Målet med verksamheten är att fortsätta samarbetet mellan skolans personal och föräldrarna, samt att stöda hemmet och skolan i fostran av eleverna.  Alla föräldrar är varmt välkomna med i SuLaVas verksamhet!

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post

  • Den tvåspråkiga och engelskspråkiga undervisningens koordinatorer (on kl. 12–16)
  • Den tvåspråkiga (engelska-finska) och engelskspråkiga undervisningen:  Carolina Westermark och Jenna Wilhelmsson, 040 626 0866 (on kl. 12-16), e-post: english.team@edu.vaasa.fi
  • E-post till skolans personal förnamn.efternamn@edu.vaasa.fi
  • Elevvårdspersonalen, dvs. hälsovårdare, kuratorer och psykologer har överförts till välfärdssamkommunen.  Deras e-post har formen förnamn.efternamn@ovph.fi