Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Polisen i Österbotten vill vara närvarande på nätet: lösningar söks tillsammans med ungdomarna i Vasa

Publicerad: 20.11.2023

Eleverna i Variskan yhtenäiskoulu och Vasa övningsskola har i höst fått berätta för polisen vad som sker i sociala medier och hur Ankarverksamheten bättre kunde synas på nätet. Lösningar på utmaningarna söks även tillsammans med ungdomar och föräldrar under ett hackathon som ordnas i januari.

Vad händer egentligen på Snapchat och TikTok? Hur kan polisen och övriga aktörer inom Ankarverksamheten bättre vara närvarande i sociala medier som stöd för ungdomarna?

På dessa frågor söker man svar i ett gemensamt projekt mellan polisinrättningen i Österbotten och Vasa stad med syftet att utveckla Ankarverksamheten i skolorna och sociala medier samt utöka medieläskunnigheten hos ungdomarna.

Ankarverksamheten är ett yrkesövergripande samarbete som stöder välbefinnandet bland barn och ungdomar samt förebygger brottslighet. I Kust-Österbotten började verksamheten våren 2023 och till Ankarteamet hör utöver polisen även en socialhandledare, en psykiatrisk sjukskötare och en uppsökande ungdomsarbetare.

– Även Variskan yhtenäiskoulu och Vasa övningsskola deltar i projektet. Elever i fyra pilotklasser deltog i september i en workshop, där deltagarna tillsammans med polisen funderade på sådant som rör sociala medier samt trygghet och säkerhet. Även Vasa ungdomsfullmäktige har inkluderats i samarbetet, säger Vasa stads projektkoordinator Raija Koivisto.

Upp till hälften av brotten begås på nätet

I workshoppar som ordnades på polishuset i Vasa i september kartlades ungdomarnas egna erfarenheter av hoten i sociala medier. I topp bland fenomenen var förmedling av rusmedel, hatretorik och hot om våld, grooming och cybermobbning.

Det utmanande är att ungdomarna använder andra plattformar i sociala medier än vuxna och att det kontinuerligt uppstår nya plattformar.

– För dem som är födda på 1990-talet och tidigare är Facebook och Instagram bekanta, medan de som är födda senare använder exempelvis Snapchat och TikTok. Således möter vuxna och ungdomar inte riktigt varandra i den digitala miljön, och på detta söker man nu lösningar, beskriver överkommissarie Mika Jylhä vid polisinrättningen i Österbotten.

Utvecklingsarbete måste göras, eftersom upp till hälften av alla brott numera begås på nätet.

– Centrala hot på nätet och inom spelvärlden är bland annat grooming, social isolering och hot, stölder och bedrägerier, rusmedel, organiserad brottslighet, extremism och andra faktorer som försämrar den mentala hälsan. Ett viktigt mål är även att förebygga brott och marginalisering, säger Jylhä.

Lösningar på utmaningarna under ett hackathon

Det gemensamma projektet mellan polisinrättningen i Österbotten och Vasa stad, som började i juni, pågår till slutet av 2024. Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

I projektets följande skede, dvs. 26–27.1.2024, ordnas i Vasa ett hackathon med workshoppar där man tillsammans med ungdomar och föräldrar söker lösningar på de identifierade fenomenen. Anmälan för deltagande team öppnas i december.