Förbigå menyn

Gerby daghem

Gerby daghem hittar ni på en fin sluttningstomt nära skogen och naturen. Vi har en fantastisk gård som ger möjligheter för barnen att inspireras motoriskt och upptäcka omgivningen med många sinnen. Vi vill att alla barn skall få uppleva lek och glädje, känna sig trygga som individer och som en del av gruppen och vi lägger stor vikt i bemötande av barn och vuxna.

I Gerby daghem och förskola, jobbar vi för en glädjefylld, rolig och pedagogisk vardag för barnen. Vi vill se barnen som trygga, tänkande individer och jobbar därför med sensitivt bemötande och stöder barnens utveckling för att ge barnen möjlighet att bli sitt bästa jag.

Vår verksamhetsidé:

 • Att erbjuda barnen en trygg och säker miljö.
 • Att vara lyhörda och bemöta varandra med respekt och vänlighet.
 • Att erbjuda barnen en miljö som är inspirerande och väcker barnens lust och nyfikenhet till lek, lärande och ansvar.
 • Att barnen får vara delaktiga, kreativa och påverka verksamheten.
 • Att ha ett förtroendefullt och gott samarbete med föräldrarna.

Våra tyngdpunktsområden:

 • Rörelseglädje och upplevelser i naturen
 • Smågruppsverksamhet
 • Goda vanor och seder

Daghemmet är svenskspråkigt.

Barngupper

 • Skogsmössen 1-3 åringar
 • Ekorrarna 1-3 åringar
 • Hararna 2-4 åringar
 • Igelkottarna 2-4 åringar
 • Örnarna 3-4 åringar
 • Ugglorna 4-5 åringar
 • Älgarna 5-åringar
 • Rävarna 6-åringar, förskoleundervisning
 • Vargarna 5-åringar och 6-åringar, förskoleundervisning
 • Björnarna 6-åringar, förskoleundervisning

Områdets övriga enheter för småbarnspedagogik

Ta kontakt

Adress

Vi har öppet

 • 6.30 - 17.00

Daghemsföreståndare