Information om coronaviruset

Information om coronaviruset

Förbigå menyn

Daghemmet Lill kasern

Daghemmet Lill Kasern är ett tvåspråkigt daghem, som finns i Vasa centrum på det gamla kasernområdet, i det tidigare 2:a batteriet. Vårt daghem finns nära museer, teatrar, bibliotek och olika idrottsplatser.

I vårt daghem bedriver vi högklassig småbarnspedagogik, som stärker barnets egna färdigheter, lärande och utveckling. Genom att göra barnet delaktigt i planeringen, genomförandet och utvärderingen av vår verksamhet möjliggör vi en verksamhet som utgår från barnet.

I vårt daghem syns kultur och kulturell mångfald, energifostran, flerspråkighet och språkmedvetenhet.

Den yrkeskunniga och kompetenta personalen anser att det är viktigt att lära sig leka, social interaktionsförmåga och barnets egna vardagsfärdigheter. Vasas plan för småbarnspedagogik är grunden för hela vår verksamhet.

-Varje dag är värdefull för barnet –

Barngrupper

Barngrupper:

 • Hattifnattarna, under 3 år, (sv)
 • Pikku Myyt, under 3 år (finsk)
 • Nuuskamuikkuset, joustavan rakenteen ryhmä (suom.)
 • Hemuler, 3-5 åringar (sv)
 • Mymmelit, förskoleundervisning
 • Nipsut, joustavan rakenteen ryhmä (suom.)
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper:

 • 040 355 6816 Hattifnattarna

 • 040 355 6812 Hemulerna

 • 040 355 6813 Mymmelit

 • 0400 327 366 Nipsut

 • 040 355 6811 Nuuskamuikkuset

 • 040 355 6814 Pikku Myyt

Adress

Vi har öppet

 • 6.30-17.00