Förbigå menyn

Daghemmet Lill kasern

Daghemmet Lill Kasern är ett finskspråkigt daghem, som finns i Vasa centrum på det gamla kasernområdet, i det tidigare 2:a batteriet (Östra kaserntorget 7-9) och i sk. militärmusikkårens hus (Västra kasern 8-10). Vårt daghem finns nära museer, teatrar, bibliotek och olika idrottsplatser.

Vårt daghem erbjuder småbarnspedagogik (0-5 år) och förskoleundervisning (6 år).

I vårt daghem bedriver vi högklassig småbarnspedagogik, som stärker barnets egna färdigheter, lärande och utveckling. Genom att göra barnet delaktigt i planeringen, genomförandet och utvärderingen av vår verksamhet möjliggör vi en verksamhet som utgår från barnet.

I vårt daghem syns kultur och kulturell mångfald, energifostran, flerspråkighet och språkmedvetenhet.

Den yrkeskunniga och kompetenta personalen anser att det är viktigt att lära sig leka, social interaktionsförmåga och barnets egna vardagsfärdigheter. Vasas plan för småbarnspedagogik är grunden för hela vår verksamhet.

-Varje dag är värdefull för barnet –

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Grupper:

Adress

  • Grupper Pikku Myyt, Hattivatit, Nuuskamuikkuset, Nipsut, Niiskut: Östra Kaserntorget 7-9, 65100 Vasa

    Öppna kartan
  • Grupper Hemulit och Mymmelit: Västra Kaserntorget 8-10, 65100 Vasa

    Öppna kartan

Vi har öppet

  • 6.30-17.00

Daghemsföreståndare

Päiväkodinjohtaja 

Mia Jokipii

+358 400 697 177

mia.jokipii@edu.vaasa.fi

Apulaisjohtaja

Sarita Houtsonen

+358 40 6216131

sarita.houtsonen@edu.vaasa.fi