Förbigå menyn
Koululaiset temppuilevat koulun pihalla

Vasamodellen för hobbyverksamhet

Vasa stad genomför hobbyverksamhet i enlighet med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet. Modellens syfte är att stödja barns och ungdomars välbefinnande genom att göra det möjligt för alla barn och unga att ha en trevlig och gratis hobby i anslutning till skoldagen.

Hobbyutbudet väljs enligt barnens och ungdomarnas önskemål med hjälp av en regelbundet genomförd landsomfattande enkät.  Verksamhetsmodellen planeras och byggs upp tillsammans med de aktörer som producerar hobbyverksamhet.

Hobbyverksamheten genomförs i samarbete mellan Vasa stads ungdomsservice, den grundläggande utbildningen, andra enheter inom staden som erbjuder hobbyverksamhet samt samarbetspartner. Samarbetspartner är bland annat Taikon, 4H-föreningarna och Royals Juniors ry.

Vasamodellen för hobbyverksamhet koordineras av ungdomsservicen. I början av 2023 skrevs Vasamodellen för hobbyverksamhet in i ungdomslagen.

Anmäl dig som arrangör!

Kom med som partner i Finlandsmodellen för hobbyverksamhet och ordna fritidsaktiviteter i Vasa.

Hobbyverksamhet enligt Finlandsmodellen ordnas i samarbete med organisationer och andra aktörer. Verksamhetsmodellen planeras, byggs upp och testas tillsammans med de aktörer som producerar hobbyverksamhet.

Som partner söks föreningar, organisationer, företag och aktörer inom idrott, kultur eller annan verksamhet för barn och unga som ordnar hobbyverksamhet.

Aktörer som erbjuder hobbyer enligt Vasamodellen för hobbyverksamhet kan meddela sina kontaktuppgifter till listan för hobbyarrangörer på den nationella webbplatsen Finlandsmodellen för hobbyverksamhet.

Anmälan av barn till hobbyerna

Gratis hobbyverksamhet enligt finsk modell ordnas inom den grundläggande utbildningen på finska och svenska, Vaasan kristillinen koulu och Vasa övningsskola.

Anmälan till verksamheten görs direkt via skolorna, och skolorna informerar familjerna direkt om verksamheten i Wilma.
Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Hobbykoordinator Anne Lamminen