Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Tillgänglighetsunderstödet höjdes – nu kan man få hela 5000 euro för att undanröja hinder

Publicerad: 29.5.2023

Det tillgänglighetsunderstöd som Vasa stad beviljar höjdes till 5 000 euro. Det är möjligt att få understöd för sådana åtgärder genom vilka det möjliggörs att en person med hörsel-, syn- eller annan fysisk funktionsnedsättning har fritt tillträde till, kan röra sig och vara verksam i service- och verksamhetslokaler samt i husbolag.

Stadens tillgänglighetsunderstöd är i fortsättningen 30 procent av de totala kostnaderna eller högst 5 000 euro. I specialfall kan understödet dock beviljas upp till 10 000 euro. Tidigare beviljades understöd på högst 3 000 euro, vilket gör att det är fråga om en betydande höjning.

Understöd beviljas till föreningar, sammanslutningar, små företag samt husbolag för förbättrande av tillgängligheten och nåbarheten. Det kan också sökas till exempel för att undanröja ett sådant rörelsehinder genom vilket det säkerställs att en person med fysisk funktionsnedsättning kommer in i en byggnad, bostad eller allmän lokal.

– Tillgängligheten möjliggör att alla behandlas lika i vardagen och samhället. Det är inte bara ramper eller dörrar som öppnas automatiskt, utan det omfattar en vidsträckt helhet av åtgärder av olika slag. För att förbättra tillgängligheten kan man t.ex. sänka trösklar, göra dörröppningar bredare, förbättra belysningen eller installera rörelsedetektorer och induktionsslingor, säger tillgänglighetskoordinator Elisabeth Hästbacka.

– Tillgänglighetsreparationerna betjänar alla eftersom de samtidigt också förbättrar säkerheten. Till exempel främjar sänkta trösklar att det är säkert att röra sig också för andra än dem som har begränsad rörlighet, fortsätter Hästbacka.

Utöver det tillgänglighetsunderstöd som staden beviljar stöder också Finansierings- och utvecklingscentralen för boende ARA tillgängligheten i bostadshus som saknar hiss genom att bevilja hissunderstöd för installering av hissar. Det understöd som ansöks hos ARA uppgår till hela 45 % av de totala kostnaderna, och dessutom har man möjlighet att från Vasa stad få ett tilläggsunderstöd på 10 % för att installera en eller flera hissar.

ARA beviljar dessutom husbolag tillgänglighetsunderstöd för att undanröja sådant som gör det svårt att röra sig i huset, och det kan man ansöka om oberoende av hissprojekt. Också tillgänglighetsstödet täcker så mycket som 45 % av reparationskostnaderna.

I Vasa främjas och stöds tillgängligheten på flera olika sätt. Både ARA:s och stadens tillgänglighetsunderstöd har följaktligen sökts mycket aktivt.

– Genom höjningen vill vi trygga att denna gynnsamma utveckling fortgår. Vårt mål är att tillgängligheten alltid ska beaktas då byggnader, service och produkter planeras och används.  Tillgängligheten gör vardagen lättare för alla och för en del är den en nödvändighet, säger Hästbacka.

Fyll i ansökan och sök förhöjt tillgänglighetsunderstöd

Läs mera: