Förbigå menyn

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Under barnens inflytandedag framfördes visioner om Vasas framtid

Publicerad: 8.12.2023

Vad är en generalplan? Var vill du bo och hur rör man sig i Vasa år 2040? Bland annat dessa frågor dryftade femte- och sjätteklassare i Vasa under inflytandedagen på Styrelsegården.

Under inflytandedagarna 16.11 och 21.11 fick elever i årskurs 5–6 i Vasa bekanta sig med stadens beslutsfattande på Styrelsegården i Vasa. I besöket deltog Tervajoen koulus sammansatta klass 5–6 och Haga skolas femte klass.

Barnen fick bland annat ta del av Vasa stads generalplan 2040 och framföra egna idéer kring den.

– En generalplan är en plan som berör hela staden. Den har till uppgift att generellt styra och samordna placeringen av stadens olika funktioner såsom bostäder, arbetsplatser, service samt grön- och rekreationsområden, säger generalplanläggare Lauri Ovaska.

Idéer till Vasa generalplan 2040 från klass 5–6 i Tervajoen koulu:

 • Utökad service till Lillkyro, till exempel köpcentrum och kommunservice.
 • Bostadsområden i närheten av service i Tervajoki och Vasa.
 • År 2040 rör man sig i Vasa och Lillkyro med privata bilar och kollektivtrafik, såsom lokaltåg och sjötaxi eller -buss.
 • År 2040 producerar Vasa elektricitet med förnybara energikällor såsom vindkraft, ljudvågor, trävirke och vattenkraft. Man tänker på miljön genom att sopsortera och bygga en avfallshanteringsanläggning i Lillkyro.

Idéer till Vasa generalplan 2040 från klass 5 i Haga skola:

 • Vasas bästa sevärdheter: Gamla Vasa ruiner, Gamla Vasa
 • Var vill du bo år 2040: hemma, i Gamla Vasa, Gerby, nära Öjberget, i Höstves, Aspnäs
 • Hur man rör sig och reser i Vasa år 2040: flygande bil, bil, buss, till fots

Barnens idéer förmedlas vidare

Barnens förslag och idéer kommer nu närmast att behandlas i ungdomsfullmäktige och Lillkyro områdesnämnd. Utfallet från inflytandedagen försöker man också i mån av möjlighet att tillgodose vid planeringen av generalplanen.

– Barnens tankar är värdefulla och kompletterar mycket väl den interaktion som vi hade i början av planen, säger Ovaska.

Barnens råd under våren

Utöver inflytandedagarna får eleverna i Haga skola och Tervajoen koulu under våren delta i barnens råd.

Barnens råd är en ny verksamhetsmodell, som ska föra fram barnens perspektiv som en del av Vasa stads projektplanering och beslutsfattande. Barnens råd fortsätter i skolorna och daghemmen där barnen får framföra sina åsikter och idéer om stadens aktuella projekt.

Vasa är med i modellen Barnvänlig kommun

Vasa stad är med i Unicefs modell Barnvänlig kommun. Enligt barnens rättigheter har varje barn och ungdom rätt att bli hörd och kunna påverka frågor som berör dem.

Modellen Barnvänlig kommun är ett verktyg som UNICEF erbjuder kommunerna. Efter två års utvecklingsarbete kan kommunen beviljas erkännandet Barnvänlig kommun.

Hur kan barnen påverka i Vasa?

 • Under barnens inflytandedag får elever i årskurserna 5–6 bekanta sig med stadens beslutsfattande samt olika påverkningsmöjligheter. Anordnas årligen i oktober-november.
 • Klasserna besöker fullmäktigesalen i Styrelsegården, och i samband med besöket kan barnen framföra sina åsikter om någon aktuell fråga till exempel genom en workshop eller enkät.
 • Barnens råd fungerar som påverkningskanal för barn i dagis- och lågstadieåldern, där man från stadens olika sektorer kan lyfta fram aktuella frågor som barnen får diskutera och fundera på.
 • Workshoppen sker i gruppens egen klass/lokal och samordnas av stadens arbetare och gruppens lärare.