Förbigå menyn
Tervajoen koulu

Tervajoen koulu

Tervajoen koulu ligger i ett landsbygdslandskap, vid goda trafikförbindelser. Det är drygt 30 kilometer till Vasa centrum. Skolan är en finskspråkig skola för årskurserna 1–6, där det även finns sammansatta klasser. Daghemmet och förskolan i Tervajoki verkar i gott samarbete i samma fastighet.

I vår verksamhet betonas gemenskap: vi gör, upplever och lär oss tillsammans. Vår aktiva föräldraförening har ett beskrivande motto: Skolan är byns hjärta! Som inlärningsmetoder betonar vi samarbete. Skolans aktiva elevkårsverksamhet stöder elevernas delaktighet i verksamheten i skolan.

Skolan, som blev färdig år 2016 och pulserar av en ny inlärningspedagogik, har sin särskilda tyngdpunkt i att utnyttja informations- och kommunikationsteknik i lärandet och undervisningen. Vi strävar aktivt efter att främja utnyttjandet av dessa viktiga kunskaper i den grundläggande utbildningen i Vasa.

I skolan ordnas också olika slags klubbverksamhet efter skoldagen. Skolans klubbverksamhet är avgiftsfri och frivillig hobbyverksamhet som är avsedd för elever i årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen. Skolorna informerar om sina egna klubbar i början av läsåren. Mer information om vilka klubbar som ordnas kan fås av den egna klassläraren, klassföreståndaren eller rektorn.

Mer information om verksamheten i vår skola och beskrivning av vår vardag kan ses på vår blogg och Instagram.

Undervisningsvideor finns på vår Youtube-kanal.

Språkberikad undervisning

I Vasa erbjuds språkberikad undervisning i tre finskspråkiga skolor med årskurserna 1–6: Huutoniemen koulu, Tervajoen koulu och Onkilahden yhtenäiskoulu. Eleverna deltar automatiskt i språkduschar i svenska, vilket gör att man inte behöver söka särskilt till den språkberikade linjen.

Kontaktuppgifter

Ta kontakt

Personalens e-post