Förbigå menyn
Konsertti

Artikelkategorier: Arkiv Nyheter

Vasa förbättrar låginkomsttagarnas möjligheter att ta del av kultur- och motionsaktiviteter

Publicerad: 28.1.2020

Vasa stad testar i år Kaiku-kortet, med vilket man vill skapa jämlika möjligheter för invånarna att delta i kultur- och motionsaktiviteter samt hobbyverksamhet. Med Kaiku-kortet kan låginkomsttagare få gratis inträdesbiljetter till kultur- och idrottstjänster.

Vasa stads kultur- och bibliotekstjänster tar Kaiku-kortet (Kaikukortti) i användning på försök tillsammans med Kultur för alla -servicen samt Vasa Settlementförening rf. Det är meningen att kortet tas i permanent användning om försöket fungerar bra.

–Kaiku-kortet skapar bättre förutsättningar för användarna att jämlikt uppleva och vara delaktiga av stadens kultur- och idrottsliv. Kortet styrker tanken att alla är berättigade till kultur och idrott, berättar stadens kulturchef Sanna Bondas.

Inom social- och hälsovården i Vasa deltar för tillfället nio aktörer, som delar ut Kaiku-kortet till sina 16 år fyllda klienter.

I nätverket ingår stadens integrationstjänster, centret för mental- och beroendevård Horisonten samt av ungdomstjänsterna: Uppsökande ungdomsarbetet, ungdomarnas informations- och rådgivningstjänst Reimari och ungdomsverkstaden Varikko, Vasa Settlementförening, Österbottens socialpsykiatriska förening, Vasa Bestis rf/Bestis-verkstaden samt Österbottens TE-tjänsters Navigatorn.

Lägre tröskel att delta

Vasa Settlementförening ställde gärna upp som Vasa stads samarbetspart för att introducera Kaiku-kortsförsöket i Vasa, eftersom konst enligt forskning främjar människans fysiska och psykiska hälsa. För många är tröskeln hög t.ex. för att gå på teater kanske på grund av arbetslöshet eller mentala problem eller helt enkelt därför att det inte finns pengar för kulturella aktiviteter.

–Kaiku-kortet öppnar dörrarna till kultur, idrott och konst även för dem som det annars inte är så lätt, konstaterar Vasa Settlementsförenings verksamhetsledare Kirsi Ikäheimo.

I försöket deltar från Vasa Settlementförening URA-palvelut, Kultanummi, Hopearanta, Arkipaja och ensamförsörjargruppen (Taimitarhan yksinhuoltajien ryhmä).  Ensamförsörjarna kan med Kaiku-kortet t.ex. besöka simhallen tillsammans med sina minderåriga barn.

Gratis inträdesbiljetter med Kaiku-kortet

Brist på utbud är det åtminstone inte för Kaiku-kortets användare.  Det garanterar Vasa stads museer, stadsorkestern, Vaasan kaupunginteatteri, Skafferiet at Ritz, Vasa Körfestival samt inom idrottstjänsterna: anpassad motion, hälsomotion och simhallen. Till dessa aktörers verksamhet är det gratis inträde med vissa begränsningar.

Till exempel Vaasan kaupunginteatteris alla egna föreställningar är gratis, garderoben medräknat. På teatern önskar man därför att allt fler teaterbesökares tröskel att delta i olika evenemang skulle bli lägre i och med Kaiku-kortet.

–Teatern erbjuder ett sätt koppla av från vardagen, som i bästa fall piggar upp och väcker nya tankar, funderar försäljningschef Mari Omars.

Kaiku-kortet är personligt, men kortets innehavare kan skaffa gratis biljetter till samma evenemang även åt sina barn som inte har fyllt 16 år.

 

Läs mer om Vasaområdets Kaiku-kort!

Med Kultur för alla-servicen kan du bekanta dig med på adressen: http://www.kulttuuriakaikille.fi/se.php