Förbigå menyn
Kirsikkapuita puistossa

Inkluderande budgetering

Inkluderande budgetering är en verksamhetsform, där invånarna tas med i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet kring de gemensamma skattemedlen.

För genomförandet finns inte enbart en metod, utan den kan genomföras på olika sätt.

I en deltagande budgetering får invånarna själv komma med idéer och bestämma hur en viss penningsumma ska användas i Vasa.

Utgående från invånarnas önskemål har redan körsbärsparken vid Metviken, blomsterängen i Vasklot uppkommit och leksaker till daghem. År 2023 vinnande förslaget var en plats för vinterbad i Inre hamnen.

Vad vill du förverkliga i Vasa med 15 000 euro?

Finns i din stadsdel något ställe som behöver uppmärksammas? Har du fått nys om någon idé, som du gärna vill genomföra i Vasa? Känner du till något, som kan göra Vasaborna lyckliga?

Vi uppmanar Vasaborna att komma med idéer, som kan genomföras med den inkluderande budgeteringen på 15 000 euro.

Med den inkluderande budgeteringen vill man låta kommuninvånarna avgöra hur en given penningsumma ska användas. Först lämnar man in idéer och därefter röstar man fram en vinnare.

Lämna in din idé senast onsdag 28.2.2024 via blanketten nedan. Du kan också lämna in din idé på en pappersblankett som du lämnar vid samservicepunkten Medborgarinfo (Teräsgränden 1) och samservicepunkten i Lillkyro (Lillkyrovägen 11).

De förslag som kommit in behandlas i en kommitté, som väljer ut de bästa förslagen.

De förslag som går vidare publiceras på den här webbsidan 25.3 och vem som helst kan rösta på förslagen under tiden 25.3–14.4! Du kan också rösta vid samservicepunkterna.

Vinnaren offentliggörs den 6 maj. Förverkligandet av den vinnande idéen följs upp i stadens sociala medier.

Lämna in din idé senast 28.2!

Tips för bedömningen av idéns förverkligande:

  • Uppskatta kostnaderna för materialanskaffningar, hyra för anordningar osv.
  • Behöver någon del av genomförandet talkoarbete eller kan stadsborna delta i genomförandet? Kräver genomförandet eventuellt att arbete köps in av en yrkesperson?
  • Det går att samarbeta med stadens sektorer, varvid kostnaderna för utrustningen går via enheterna, och även handledning och rimliga personalarbetstimmar för genomförandet fås av staden utan kostnader.

Idéer för den inkluderande budgeteringen 2024