Förbigå menyn
Kirsikkapuita puistossa

Inkluderande budgetering

Inkluderande budgetering är en verksamhetsform, där invånarna tas med i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet kring de gemensamma skattemedlen.

För genomförandet finns inte enbart en metod, utan den kan genomföras på olika sätt.

I en deltagande budgetering får invånarna själv komma med idéer och bestämma hur en viss penningsumma ska användas i Vasa. Utgående från invånarnas önskemål har redan körsbärsparken vid Metviken, blomsterängen i Vasklot uppkommit och leksaker till daghem.

Vad skulle du önska dig för underbart till Vasa?

Man kan komma med förslag från och med augusti och valen görs i september. De objektförslag som förverkligas offentliggörs i samband med Vasas födelsedagsfirande i oktober.