Förbigå menyn
Kirsikkapuita puistossa

Inkluderande budgetering

Inkluderande budgetering är en verksamhetsform, där invånarna tas med i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet kring de gemensamma skattemedlen.

För genomförandet finns inte enbart en metod, utan den kan genomföras på olika sätt.

I en deltagande budgetering får invånarna själv komma med idéer och bestämma hur en viss penningsumma ska användas i Vasa.

Utgående från invånarnas önskemål har redan körsbärsparken vid Metviken, blomsterängen i Vasklot uppkommit och leksaker till daghem. År 2023 vinnande förslaget var en plats för vinterbad i Inre hamnen.

Rösta på din favorit senast 14 april!

Vi har i år reserverat 15 000 euro för att förverkliga idéer från invånarna genom inkluderande budgetering. Vasaborna fick föreslå sina idéer i januari-februari och totalt inkom otroliga 429 idéer. Du kan rösta vilken av sju idéer som ska förverkligas för 15 000 euro fram till 14 april.

Den vinnande idén offentliggörs 6 maj. Förverkligandet av idén följs upp på stadens kanaler i sociala medier.

Omröstningen är avslutad. Tack för din röst.