Förbigå menyn
Kirsikkapuita puistossa

Inkluderande budgetering

Inkluderande budgetering är en verksamhetsform, där invånarna tas med i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet kring de gemensamma skattemedlen.

För genomförandet finns inte enbart en metod, utan den kan genomföras på olika sätt.

I en deltagande budgetering får invånarna själv komma med idéer och bestämma hur en viss penningsumma ska användas i Vasa. Utgående från invånarnas önskemål har redan körsbärsparken vid Metviken, blomsterängen i Vasklot uppkommit och leksaker till daghem.

Vad skulle du önska dig för underbart till Vasa?

Man kan komma med förslag från och med maj och valen görs i september. De objektförslag som förverkligas offentliggörs i samband med Vasas födelsedagsfirande i oktober.

Berätta hur du skulle lyckliggöra Vasaborna med 15 000 euro!  

Vasa stad har reserverat 15 000 euro för att realisera stadsbornas idéer via inkluderande budgetering år 2023. Syftet är att stadsborna ska vara med och utveckla sin egen omgivning samt att lyfta fram sätt på vilka allmänna medel kan användas. 

Lämna in din idé senast söndag 6.8.2023 via blanketten nedan.  

De förslag som kommit in behandlas i en kommitté som väljer de bästa förslagen till nästa steg.  

De förslag som går vidare sätts ut på denna webbsida 28.8 och vem som helst kan rösta fram vinnaren under tiden 28.8–17.9!  

Vinnaren offentliggörs på Vasas födelsedag den 2 oktober, och förverkligandet av idén följs på Vasa stads kanaler i sociala medier. 

Tips för utvärdering av realiseringen av din idé: 

  • Uppskatta kostnaderna för t.ex. materialanskaffningar, hyra för anordningar. 
  • Behöver någon del av genomförandet talkoarbete eller kan stadsborna delta i genomförandet? Kräver genomförandet kanske att arbete köps in av en yrkesmänniska? 
  • Det går att samarbeta med stadens sektorer, varvid kostnaderna för utrustningen går via enheterna, och även handledning och rimliga personalarbetstimmar för genomförandet fås av staden utan kostnader. 

Berätta om din idé senast 6.8!