Förbigå menyn
Kirsikkapuita puistossa

Inkluderande budgetering

Inkluderande budgetering är en verksamhetsform, där invånarna tas med i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet kring de gemensamma skattemedlen.

För genomförandet finns inte enbart en metod, utan den kan genomföras på olika sätt.

I en deltagande budgetering får invånarna själv komma med idéer och bestämma hur en viss penningsumma ska användas i Vasa.

Utgående från invånarnas önskemål har redan körsbärsparken vid Metviken, blomsterängen i Vasklot uppkommit och leksaker till daghem. År 2023 vinnande förslaget var en plats för vinterbad i Inre hamnen.

Vad skulle du önska dig för underbart till Vasa med 15 000 euro?

Man kan komma med förslag från och med januari och valen görs i mars. De objektförslag som förverkligas offentliggörs i maj.

Förverkligandet av idén följs på Vasa stads kanaler i sociala medier.