Förbigå menyn
Kirsikkapuita puistossa

Inkluderande budgetering

Inkluderande budgetering är en verksamhetsform, där invånarna tas med i diskussionen, planeringen och beslutsfattandet kring de gemensamma skattemedlen.

För genomförandet finns inte enbart en metod, utan den kan genomföras på olika sätt.

I en deltagande budgetering får invånarna själv komma med idéer och bestämma hur en viss penningsumma ska användas i Vasa.

Utgående från invånarnas önskemål har redan körsbärsparken vid Metviken, blomsterängen i Vasklot uppkommit och leksaker till daghem. År 2023 vinnande förslaget var en plats för vinterbad i Inre hamnen.

Rösta på din favorit senast 14 april!

Vi har i år reserverat 15 000 euro för att förverkliga idéer från invånarna genom inkluderande budgetering. Vasaborna fick föreslå sina idéer i januari-februari och totalt inkom otroliga 429 idéer. Du kan rösta vilken av sju idéer som ska förverkligas för 15 000 euro fram till 14 april.

Det går också att rösta på Medborgarinfo som finns i Ekgården och på samserviceenheten i Lillkyro enligt öppettiderna.

Bland dem som lämnat sina kontaktuppgifter utlottas ett pris med Vasa-tema. Den vinnande idén offentliggörs 6 maj. Förverkligandet av idén följs upp på stadens kanaler i sociala medier.