Förbigå menyn

Anmälning och ansökningstider

Ansökningstiden till Kuula-institutet är 11.4.-12.5.2024.

Till musiklekskolan, musikförberedelsen, barndansens och klassiska balettens grupper är det fortlöpande ansökning. Nya elever tas i anmälningsordning till lediga elevplatser.

Man anmäler sig till studierna på nätet via Kuula-institutets Wilma.