Förbigå menyn

Anmälning och ansökningstider

Till Kuula-institutet i Vasa är den årliga anmälningstiden april månad om inte annat meddelas.

Till filialerna i Laihela och Storkyro är ansökningstiden årligen maj månad.

Till musiklekskolan, musikförberedelsen, barndansens och klassiska balettens grupper är det fortlöpande ansökning. Nya elever tas i anmälningsordning till lediga elevplatser.

Till öppna avdelningen (t.ex. vuxnas spel- och sångstudier, vuxenbalett) kan man ansöka hela året.

Man anmäler sig till studierna på nätet via Kuula-institutets Wilma.

 

Ta kontakt

  • Kansli må-to (06) 325 3822, 0400 430 131, må-fre (06) 325 3821