Förbigå menyn

Anmälning och ansökningstider

Till Kuula-institutet i Vasa är den årliga anmälningstiden april månad om inte annat meddelas.

Till filialerna i Laihela och Storkyro är ansökningstiden årligen  maj månad.

Till musiklekskolan, musikförberedelsen, barndansens och klassiska balettens grupper är det fortlöpande ansökning. Nya elever tas i anmälningsordning till lediga elevplatser.

Man anmäler sig till studierna på nätet via Kuula-institutets Wilma.