Förbigå menyn

Stare

Sturnus vulgaris

Staren i vårskrud ser på långt håll ut som en svartaktig sparvfågel. På nära håll syns fjäderdräktens olika skiftningar tydligare, t.ex metalliskt gröna täckfjädrar och blåskiftande buk- och nackfjädrar. Staren förväxlas ofta med koltrasten. Staren känns igen på den korta stjärten och de rödaktiga benen. Den är också mindre än koltrasten. Staren går eller springer efter sin mat medan koltrasten tar sig fram hoppande.  Bild Jan Nyman.

Allmänt. Staren har tidigare varit en vanligt och rikligt förekommande häckande fågel i Finland. Sedan slutet av 1970-talet har de häckande bestånden rasat kraftigt. Under en uppföljningstid som omfattar de senaste 22 åren har minskningen varit ca 65 %. Tillbakagången stannade upp i mitten av 1990-talet. Enligt den senaste undersökningen av bestånden av åkerfåglar har antalet häckande starar i t.ex. Österbotten och Norra Karelen ökat under 2000-talet.

  • Längd 22 cm
  • Boet byggs i trädhålor eller fågelholkar
  • Övervintrar i Västeuropa
  • Födan består av insekter, daggmaskar, bär och frukter

Livsmiljö. Staren är relativt flexibel när det gäller livsmiljö. Den förekommer på landsbygden i bysamhällen och i anslutning till lantgårdar. I städerna häckar staren i centrala parker, på industriområden och på egnahemsområden. För staren, som häckar i håligheter, är det viktigt att hitta en lämplig plats för boet.

Förekomst i Vasa. Vid atlaskartläggningarna observerades staren i ca sextio undersökningsrutor. Häckningsområdena var koncentrerade till stadens bebyggda områden och Sundom by. Staren häckar inte på slutna skogsområden.