Förbigå menyn

Torr moskog

På sluttningar och högst uppe i terrängen finns de torra moskogarna. Foto Aaro Toivio.

Torra moskogar är precis som namnet säger torra. På marken växer väggmossa tillsammans med lingon och ängskovall. Här trivs främst tallar och enbuskar men också enstaka björkar. Ofta förekommer torra moskogar högre upp i terrängen på vattendelare. Typiska fåglar i sådana skogar är trädpiplärka, grå flugsnappare och dubbeltrast.

Små torra moskogar finns på många håll, men större enhetliga områden hittar man i Gerby och på Öjberget. Vill man lyssna till fågelsång är det bäst att gå ut i skogen på våren och försommaren då fåglarna sjunger som ivrigast, men om man vill plocka lingon får man vänta till september.