Förbigå menyn

Roparnäs sjukhusområde

Till karttjänsten

Roparnäs sjukhusområde finns i stadens östra del, i hörnet mellan Roparnäsvägen och Förbindelsevägen. I öster gränsar området till Aaltoparkens bostadsområde. På området finns Vasa centralsjukhus psykiatriska enhet, yrkeshögskolan Novia och två daghem. Parkeringsområden finns bl.a. i områdets västra och östra utkanter. På området finns omfattande grönområden med huvudsakligen smala vägar. Sjukhusets historia sträcker sig tillbaka till 1920-talet och har präglat området. Områdets utveckling har skapat olika skikt i byggnadsbeståndet och utvecklingen kan också ses på de omgivande grönområdena.

Roparnäs sjukhusområde på våren. Foto Hanna Kalliomaa 2009.

Den kulturhistoria som fortfarande är synlig på Roparnäs sjukhusområde är nära förbunden med det psykiatriska sjukhusets verksamhet och utveckling på området. De första byggnaderna på området uppfördes på 1920-talet. Då planterades också bl.a. björkallén framför den s.k. gamla paviljongens huvudingång. Någon genomfart finns inte längre i allén, men själva björkallén finns fortfarande kvar även om den är kortare än tidigare och ställvis gles.

Den gamla björkallén. Foto Hanna Kalliomaa 2009.

Sjukhusområdet har utvidgats och mängden byggnader har småningom ökat ända fram till 1980-talet. Ändringar har skett i byggnaderna också efter det, bl.a. har byggnaden i områdets nordöstra hörn fått en tilläggsflygel. Omgivningen kring Roparnäs sjukhus har utvecklats till ett mångsidigt och särpräglat grönområde, som erbjuder besökaren mycket intressant att titta på.

Den gamla paviljongen med rosenhagtorn och ståtliga tallar i förgrunden. Foto Hanna Kalliomaa 2009.

När man besöker området kan man fritt gå längs vägarna mitt i och omkring sjukhusområdet samt beundra de ståtliga byggnaderna och mångfalden av träd och buskar. Vägarna på området är lättillgängliga för alla. På området finns trevliga paviljonger, som tyvärr inte är lättillgängliga. Bakom det nuvarande daghemmet kan man också söka efter äppelträdgården som nästan försvunnit bland träden i skogen.

Paviljong i områdets sydvästra hörn. Foto Hanna Kalliomaa 2009.

Roparnäs sjukhusområde kan man besöka vilken tid som helst på året. När det gäller växtligheten finns mängder att beundra under hela växtperioden. Framför allt kan du betrakta rosenhagtornens vackra röda blomning i juni framför Gamla paviljongen. Också många andra buskar pryder sjukhusområdet sommartid, såsom rhododendron, schersmin, syrener och rosor. På våren kan man se körsbärsträden blomma kring kapellet liksom även gulsipporna och scillorna på gräsmattorna i områdets västra del. Intressanta är också till exempel parkolvonen i närheten av kapellet med sina mjuka och luddiga blad och de två gamla hästkastanjeträden invid den klippta björkallén som leder till byggnaden i områdets nordöstra hörn. På området finns ett sjuttiotal olika träd och buskar så det finns gott om växter att betrakta på området.

Rosenhagtorn Crataegus x media. Foto Hanna Kalliomaa 2009.