Förbigå menyn
Gerbyn koirapuisto

Hundparkerna

Vasa stad har fem inhägnade hundparker med belysning. Parkerna finns i

  • Brändö vid Metviksstranden (Frihetsstigen)
  • Gerby bredvid Gerbyberget (längs sandvägen mellan Gerby strandväg, Västerskogsvägen och Råbrinken)
  • Korsnäståget (Kapellbacksvägen mellan Mellanvägen och Tjuvskyttegatan)
  • Sunnanvik (Sunnanviksvägen)
  • Vasklot (Karlavägen)

Hundparken i Vasklot är ett enhetligt område. I övriga hundparker finns det två separata inhägnade områden. På småhundssidan tillåts hundar som är lägre än 40 cm och på de stora hundarnas sida hundar som är högre än 40 cm.

Undersidor

Ta kontakt

Begäran om underhåll och reparationer må–fre kl. 8–16

Stadsträdgård på kartan

Kontoret öppet

  • Må - fre kl. 8-16