Förbigå menyn

Projektportföljen

Vasa stad har år 2020 tagit i bruk en projektportfölj. I denna sammanställning publiceras de projekt som har beviljats extern finansiering och som dagsläget finns införda i projektportföljen. Projektportföljen är under fortsatt utveckling.