Förbigå menyn
Staden på hösten, flygfoto

Regionalt samarbete mellan AN-aktörer

Utvecklingen av Vasas sysselsättningsekosystem inleddes i början av 2020. Ansvaret för att utveckla sysselsättningens ekosystem i Vasa övergick från Österbottens AN-tjänster (arbets- och näringstjänster) till Vasa stad och blir en del av välfärdsservicens resultatområde i april 2022.

Inom ramen för Vasas sysselsättningsekosystem förbereds reformen av arbets- och näringstjänsterna. Vasa gick inte med i kommunförsöket, utan inom staden beslöt man sig för att göra ett ekosystem för sysselsättningen tillsammans med alla aktörer som påverkar stadsbornas välfärd.

Med en nätverksliknande verksamhetsmodell förbättrar vi Vasas sysselsättningsgrad och erbjuder en tydlig väg för regionens arbetssökande till att underlätta sysselsättningen och stärka företagsamheten samt för arbetstagarna till att hitta kunnigt folk. *Det finns också en stark koppling till reformen av integrationslagen.