Förbigå menyn
student på datorn

Resursbank av sysselsetningsaktörerna

Materialbanken kommer att kompletteras genom samutveckling. Om det saknas något kan du ge feedback via feedbackkanalen längst ner på sidan.

Tjänsteförteckning (excel)

Verktyg

En lättanvänd och informationssäker näthandledningsplattform för effektiva kundmöten. Ohjaustaverkossa.fi

Kykyviisari är ett gratis verktyg för självbedömning för alla personer i arbetsför ålder. Den gör det möjligt för respondenterna att identifiera sin egen situation, sina viktigaste styrkor och områden för förbättring. . Kykyviisari (bara på finska)

Jobbcoachen är en avgiftsfri mobilapplikation som riktar sig till 13-25-åringar. Applikationens innehåll passar unga som söker prao-plats, sommarjobb, praktikplats eller arbetsplats. Jobbcoachen

Verktyg för att identifiera dina egna färdigheter:

Upptäck ditt kunnande (Sitra)

Upptäck ditt kunnande (Jotpa)

Nyhetsbrev

Blankett för prenumeration på nyhetsbrev om sysselsättning (Kommer i januari 2023)

Nyhetsbrevsarkiv (Kommer i januari 2023)

Andra nyhetsbrev

Welcome office

Kommunförbundet

Österbottens välfärdsområde