Förbigå menyn
student på datorn

Resursbank av sysselsetningsaktörerna

Materialbanken kommer att kompletteras genom samutveckling. Om det saknas något kan du ge feedback via feedbackkanalen längst ner på sidan.

Aktuellt: 

Välfärdsservicens öppet hus ordnades vecka 44/2023

Onsdag 1 november 2023 kl 15-16 var  infoströmmen av AN-reformen. Matierialet (semi-tvåspåkig): TE24 uudistuksen tilannekatsaus_Vaasan seutu_01112023 infon materiaali

Almänt material

Tjänsteförteckning (excel)

Arbetsversion (bara på finska), uppdateras i höst 2023

Verktyg

En lättanvänd och informationssäker näthandledningsplattform för effektiva kundmöten. Ohjaustaverkossa.fi

Kykyviisari är ett gratis verktyg för självbedömning för alla personer i arbetsför ålder. Den gör det möjligt för respondenterna att identifiera sin egen situation, sina viktigaste styrkor och områden för förbättring. . Kykyviisari (bara på finska)

Jobbcoachen är en avgiftsfri mobilapplikation som riktar sig till 13-25-åringar. Applikationens innehåll passar unga som söker prao-plats, sommarjobb, praktikplats eller arbetsplats. Jobbcoachen

Verktyg för att identifiera dina egna färdigheter:

Upptäck ditt kunnande (Sitra)

Upptäck ditt kunnande (Jotpa)

Checklistan för arbetscoacher (Vates) innehåller en lista över förmåner och tjänster som vanligtvis är relaterade till klientens dagliga liv och försörjning under arbetscoachningsprocessen. Checklistan för arbetscoacher (bara på finska).

Kotoutuminen.fi är en väglednings- och rådgivningstjänst för experter som arbetar med invandring, t.ex. de som möter invandrare, de som främjar integration och de som tar emot flyktingar. MAUNO-utbildningen ger information, färdigheter och verktyg för yrkesverksamma som vill ge vägledning och rådgivning. Länk till utbildningen (bara på finska).

Nyhetsbrev

Kommer hösten 2023

Andra nyhetsbrev

Welcome office

Kommunförbundet

Österbottens välfärdsområde

Lokala sysselsättningsevenemang i Vasaregionen

Aktörerna (en undergrupp till projektgruppen) i Vasas sysselsättningsekosystem har utvecklat konceptet av MiniRekryMessut, som började som projektarbete och det utvidgas till evenemang som ordnas cirka 4–6 gånger per år av olika aktörer. Dessutom innehåller listan andra rekryteringsevenemang, så att schemat för små evenemang inte överlappar med större evenemang i området.

 

Rekryteringsevenemang 2023-2024, arbetsversion (bara på finska), uppdateras i augusti 2023

MiniRekryMessu2023 ja muut rekrytapahtumat_Julkinen_27.6.23 (1)