Förbigå menyn

Information om coronaviruset

flygbild av inre hamnen

Båtplatser

Staden hyr ut och underhåller båtplatser vid stränderna i centrum, Vasklot, Brändö, Vikinga, Storviken, Gerby och Sundom. Vid bryggan i Inre hamnen finns kajplatser att hyra för större fartyg.

Båtsäsongen inleds 1.5.2020 och avslutas 31.10.2020. Staden erbjuder också gratis vinterförvaringsplatser och åretruntförvaringsplatser för båtar.

Vinterförvaringsperioden för båtar inleds 1.9.2020 och avslutas 1.6.2021. För båttrailrar finns särskilt utmärkta områden på vinterförvaringsplatserna, där de kan förvaras också utanför förvaringsperioden. Kontaktuppgifter till ägaren ska sättas ut synligt på båttrailern under förvaringstiden.

Meddela adressförändring eller annullering av båtplats! 

Fakturor för båtplatser och fakturering

Till dem som betalade sin båtplatshyra föregående säsong sänds en faktura automatiskt under mars månad. Genom att betala fakturan senast på förfallodagen säkerställer den som hyr båtplatsen hyrningen för den kommande hyresperioden. Samtidigt förbinder han eller hon sig att iaktta de ikraftvarande hyresavtalsvillkoren för platserna vid båtbryggorna. De platser som inte har blivit betalda kan hyras ut omedelbart.

Fakturor som sänts iväg med felaktiga adressuppgifter når oftast inte båtplatsens innehavare, varvid antagandet är att man inte vill hålla kvar platsen i fortsättningen. Därför är det synnerligen viktigt att adressförändringar meddelas, antingen per telefon  +358 6 325 4034 eller e-post venepaikat@vaasa.fi.

Reservering av båtplats och bläddring i Timmi-systemet

Via den elektroniska reserveringstjänsten kan du reservera en båtplats och betala den via nätet.

Reserveringstjänsten finns på adressen https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/22

Du kan utan att registrera dig i tjänsten kolla lediga båtplatser genom att trycka på ”Bläddra utan att logga in”.  Båtplatser kan sökas enligt område, hamn eller typ av plats.

Fördelen med elektronisk kommunikation är att båtplatsärenden kan skötas när det passar en själv bäst, vilken tid som helst på dygnet.

För att kunna reservera en plats eller hantera uppgifterna för en tidigare reservering ska du registrera dig i Timmi-systemet och logga in med dina personliga bankkoder.

Fr.o.m. 1.2.2020 kan 2020 års båtplatser reserveras i systemet Timmi.

Betalning av reservering i Timmi-systemet

I den elektroniska reserveringstjänsten Timmi kan du kolla lediga båtplatser samt göra och betala båtplatsreserveringar som nätbetalning. För att kunna reservera en plats måste du identifiera dig med dina nätbankskoder.

Identifiering: https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/22

Hyresvillkor och övriga nödvändiga uppgifter

Priset på en bryggplats bestäms enligt platsens bredd och servicen i hamnen. Servicen består av avfallsservice, belysning, säkerhetsport, bred Y-bom och vattenpost. Priserna på kajplatserna i Inre hamnen (vid Kuntsis museum) bestäms enligt fartygets längd.

 1. Hyresvillkor för båtplatserna_2020
 2. Karta över båthamnar
 3. Registrering av båt
 4. DATASKYDDSBESKRIVNING Båtplatser
 5. EU:s förordning 2016/679

Förfallodagen för den nya säsongens båtplatsavgifter är 30.4. Båtplatser som blir lediga kan reserveras senast en vecka före midsommaren.

 

Dataskyddet inom Vasa stad

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) började tillämpas 25.5.2018. Detta kommer inte att kräva några åtgärder av de registrerade, det vill säga kommuninvånarna eller Vasa stads kunder.

De viktigaste förändringarna är att behandlingen av de registrerades uppgifter sker säkrare än tidigare och att de registrerades rättigheter har förbättrats.

Du kan bekanta dig med den nya dataskyddsförordningen via länken nedan.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504

Dataskyddsbeskrivningen för Vasa stads båtplatser finns här Dataskyddsbeskrivning, båtplatser

EUR-Lex

 

Prislista

Priset för en bryggplats bestäms enligt bryggplatsens bredd och hamnens service. Servicen består av säkerhetsport, vattenpost och sidoförtöjning. Priserna på kajplatserna i Inre hamnen (vid Kuntsis museum) fastställs enligt fartygets längd.

Grundpriser för båtplatserna

Fast brygga

Bojplats

 • 176 € bredd 2,5 m – 2,7 m
 • 226 € bredd 3 m

Pålplats

 • 190 €

Vajerplats

 • 176 €

Flytande brygga

Bomplats

 • 190 € bredd 2,5 m
 • 226 € bredd 2,9 m
 • 246 € bredd 3 m
 • 285 € bredd 3,5 m

Bojplats

 • 226 € bredd 3 m

Tilläggspris för båtplats på basis av servicen

 • 7 € säkerhetsport
 • 6 € vattenpost
 • 24 € sidoförtöjning av båten, bred bom

Avgifter för hantering av båtar

 • 100 € kostnad för flyttning på stadsområdet
 • 45 € förvaringskostnad
 • verkliga städkostnader

Under höstsäsongen 1.8-31.10 gäller nedsatt pris på -50 %. I alla hamnar finns avfallshantering och belysning.

Gästbåtplatser

Staden har fem gästbåtplatser i Inre hamnen. Bojplatserna är 3 meter breda och båten kan vara högst 12 timmar på dem. Gästbåtplatserna angivna på kartan.

Båtförvaringsplatser

Båtförvaringsplatsens innehavare ska förse sin båt, båtställningar och trailrar med sina kontaktuppgifter på ett synligt ställe.

Karta över båtförvaringsplatser

Villkor för användningen av båtförvaringsplatser

Ta kontakt

Kundbetjäning i fråga om båtplatser

Telefonservice

 • 06 325 4034

E-postadress

Kundbetjäningspunktens öppethållningstider

 • Vardagar: 9:00 – 14:00 (överlåtande och returnering av nycklar)

Kontaktpersoner

I bryggansvariges ansvarsområde ingår underhåll och reparation av bryggor, övergivna båtar samt skrotbåtar.

I ekonomisekreterarens ansvarsområde ingår reservering av båtplatser, båtplatsansökningar och fakturering (Timmisystemet).