Förbigå menyn

Båtplatser

Staden hyr ut och underhåller båtplatser vid stränderna i centrum, Vasklot, Brändö, Vikinga, Storviken, Gerby och Sundom. Vid bryggan i Inre hamnen finns kajplatser att hyra för större fartyg.

Båtsäsongen inleds 1.5. och avslutas 31.10.

Vinterförvaringsperioden för båtar inleds 1.9. och avslutas 1.6.

Meddela adressförändring eller annullering av båtplats! 

Betalning av reservering i Timmi-systemet

I den elektroniska reserveringstjänsten Timmi kan du kolla lediga båtplatser samt göra och betala båtplatsreserveringar som nätbetalning. För att kunna reservera en plats måste du identifiera dig med dina nätbankskoder.

Identifiering: https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/22

Dataskyddet inom Vasa stad

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Europeiska unionens dataskyddsförordning (GDPR) började tillämpas 25.5.2018. Detta kommer inte att kräva några åtgärder av de registrerade, det vill säga kommuninvånarna eller Vasa stads kunder.

De viktigaste förändringarna är att behandlingen av de registrerades uppgifter sker säkrare än tidigare och att de registrerades rättigheter har förbättrats.

Du kan bekanta dig med den nya dataskyddsförordningen via länken nedan.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1528874672298&uri=CELEX%3A02016R0679-20160504

Dataskyddsbeskrivningen för Vasa stads båtplatser finns här: Dataskyddesbeskrivning båtplaser 2023

EUR-Lex

 

Fakturor för båtplatser och fakturering

Till dem som betalade sin båtplatshyra föregående säsong sänds en faktura automatiskt under mars månad. Genom att betala fakturan senast på förfallodagen säkerställer den som hyr båtplatsen hyrningen för den kommande hyresperioden. Samtidigt förbinder han eller hon sig att iaktta de ikraftvarande hyresavtalsvillkoren för platserna vid båtbryggorna.

Alla våra båtplatsfakturor är indrivningsbara.

Fakturor som sänts iväg med felaktiga adressuppgifter når oftast inte båtplatsens innehavare. Därför är det synnerligen viktigt att adressförändringar meddelas, antingen per telefon  +358 40 632 9838 eller e-post venepaikat@vaasa.fi.

Gästbåtplatser

Staden har fem gästbåtplatser i Inre hamnen. Bojplatserna är 3 meter breda och båten kan vara högst 12 timmar på dem. Gästbåtplatserna angivna på kartan.

Hyresvillkor och övriga nödvändiga uppgifter

Priset på en bryggplats bestäms enligt platsens bredd och servicen i hamnen. Servicen består av avfallsservice, belysning, säkerhetsport, bred Y-bom och vattenpost. Priserna på kajplatserna i Inre hamnen (vid Kuntsis museum) bestäms enligt fartygets längd.

  1. Hyresvillkor-for-batplatserna-2023
  2. Karta över båthamnar
  3. Registrering av båt
  4. DATASKYDDSBESKRIVNING Båtplatser
  5. EU:s förordning 2016/679

Förfallodagen för den nya säsongens båtplatsavgifter är 30.4. Båtplatser som blir lediga kan reserveras senast en vecka före midsommaren.

 

Prislista

Priset för en bryggplats bestäms enligt bryggplatsens bredd och hamnens service. Servicen består av säkerhetsport, vattenpost och sidoförtöjning. Priserna på kajplatserna i Inre hamnen (vid Kuntsis museum) fastställs enligt fartygets längd.

Grundpriser för båtplatserna början av 1.1.2023 (moms 24 %)

Prislistan från denna länk => Prislista 2023

Under höstsäsongen 1.8-31.10 gäller nedsatt pris på -50 %. I alla hamnar finns avfallshantering och belysning.

Reservering av båtplats och bläddring i Timmi-systemet

Via den elektroniska reserveringstjänsten kan du reservera en båtplats och betala den via nätet.

Reserveringstjänsten finns på adressen https://varaus.vaasa.fi/WebTimmi/#/22

Du kan utan att registrera dig i tjänsten kolla lediga båtplatser genom att trycka på ”Bläddra utan att logga in”.  Båtplatser kan sökas enligt område, hamn eller typ av plats.

Fördelen med elektronisk kommunikation är att båtplatsärenden kan skötas när det passar en själv bäst, vilken tid som helst på dygnet.

För att kunna reservera en plats eller hantera uppgifterna för en tidigare reservering ska du registrera dig i Timmi-systemet och logga in med dina personliga bankkoder.

Fr.o.m. 1.2. kan års båtplatser reserveras i systemet Timmi.

Vinterförvaringsplatser av båtar

Vasa stad har vinterförvaringsplatser av tre olika storlekar för båtar och de finns på tio olika områden.

Vinterförvaringsområdena finns i Gerby,  Storviken, Vikinga, på Vinkelgatan, på Smulterön, i Kutterhamnen, vid Kronomagasinet och på Högbacken. Vidare finns det vinterförvaringsplatser i Brändö sund och på  Frihetsvägens område.

På brandgatorna får man i fortsättningen inte förvara båtar.

Vinterförvaringssäsongen för båtar inleds 1.9 och avslutas 1.6. Vinterförvaringsplats för en båt kan man reservera från och med 1.8. De som har betalt hyra för vinterförvaring av en båt får ett vinterförvaringsmärke, som fästs på ett synligt ställe på båten, båtställningen eller trailern under förvaringstiden.

Priserna/vintertid:

  • 69 € bredd 2,5m
  • 179 € bredd 3,5m
  • 259 € bredd 4,5m

Villkor för användningen av båtförvaringsplatser 2022

Kartor över vinterförvaringsplatser för båtar

Högbacken

Kronmagasin, Centrum

Villavägen, Storviken

Vinkelgatan, Brändö

Smulterö – Sund strad, Brändö

Frihetsvägen_Brändö

Båthamnvägen, Vikinga

Kutterhamnen, mot Sundom

Klibbalkärrsvägen, Gerby

Ta kontakt

Kundbetjäning i fråga om båtplatser

Telefonservice

E-postadress

Kundbetjäningspunktens öppethållningstider

  • Vardagar kl 9:00 – 12:00

Kontaktpersoner

I bryggansvariges ansvarsområde ingår underhåll och reparation av bryggor, övergivna båtar samt skrotbåtar.

I ekonomisekreterarens ansvarsområde ingår reservering av båtplatser, båtplatsansökningar och fakturering (Timmisystemet).

Till servicesekreterarens ansvarsområde hör reservering av båtplatser och vinterförvaringsplatser för båtar och förfrågningar om dem.