Förbigå menyn
Somrig bild av torget

Reklamplatser

Vasa stad hyr ut försäljnings- och reklamplatser på omrården som den äger.

Områden hyrs ut t.ex. för olika evenemang och jippon, försäljningsverksamhet, uteserveringar, reklambanderoller och affärsreklam.

Användning av stadens allmänna områden förutsätter stadens tillstånd. Du kan ansöka om försäljnings- och reklamplatser genom anhållan om rätt att använda allmänt område.

Med den här blanketten kan du anhålla om tillstånd att använda allmänna områden (pdf).