Förbigå menyn

Bobollsplanens område (ak1133)

Föremål för detaljplanläggningen är bobollsplanens område samt grönområdena i dess omedelbara närhet. Planändringen gäller de områden som planlagts för parkering och rekreation inom området som avgränsas av Sandviksparken, Gustavsborgsparken, Sanmarksgatan och Sjukhusgatan. Det område som ska planläggas är till sin areal cirka 5,3 hektar.

Målet för ändringen av detaljplanen är att anvisa ett område som reserveras för en bobollsplan där bobollsstadion finns idag samt att hitta ersättande platser för den parkering som anvisas på området för planen, med beaktande av kulturmiljön på området och områdets naturvärden. Därtill bedöms träningsplanens läge och dragningen av gång- och cykelleden längs stranden samt anvisas områdesavgränsningar för cykling.

  1. Aktuell 4.12.2023

  2. Förslag

  3. Godkänd

  4. Laga kraft

Beredare