Förbigå menyn
Flygfoto över Stenkilen

Stenkilen (ak1080)

Detaljplan har godkänt i stadsfullmäktige 14.5.2018 och det vunnit laga kraft 23.1.2020

Dokument

Tilläggsinformation