Förbigå menyn

Övriga beslutsfattare och samarbetsparter

Till sin verksamhetstid sätter stadsfullmäktige ledamöter för följande organer.

Till sin nuvarande verksamhetstid 1.6.2017 – 31.5.2021 har stadsfullmäktige satt ledamöter för följande organer.

Gode män vid fastighetsförrättningar

sexton (16) goda män

Nämndemän till Österbottens tingsrätt

tjugo (20) nämndemännen.

Delegationen för Österbottens polisinrättning

två (2) ledamöter

Vörå landsbygdsnämnd

två (2) ledamöter och båda har en personlig ersättare.