Förbigå menyn

Övriga beslutsfattare och samarbetsparter

Till sin verksamhetstid sätter stadsfullmäktige ledamöter för följande organer.

Gode män vid fastighetsförrättningar

  • Under stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.6.2017 – 31.5.2021
    sexton (16) goda män

Nämndemännen i Österbottens tingsrätt

  • Under stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.6.2017 – 31.5.2021
    tjugo (20) nämndemännen.

Delegationen för Österbottens polisinrättning

  • Under stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.6.2017 – 31.5.2021
  • två (2) ledamöter

Vörå landsbygdsnämnd

  • Under stadsfullmäktiges verksamhetstid 1.6.2017 – 31.5.2021
  • två (2) ledamöter och båda har en personlig ersättare.