Förbigå menyn

Övriga beslutsfattare och samarbetsparter

Inom Vasa stads förvaltning finns totalt fyra (4) övriga beslutsfattare och samarbetsparter.

Till sin nuvarande mandatperiod 1.6.2017 – 31.5.2021 har stadsfullmäktige satt ledamöter för följande organer.